Inżynieria i wytwarzanie addytywne

Siłą wytwarzania addytywnego jest możliwość generowania nowych projektów, których opracowanie przy zastosowaniu tradycyjnych procesów produkcyjnych byłoby niemożliwe. Dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć organiczne kształty, których nie dałoby się normalnie wyprodukować. Wytwarzanie addytywne pozwala ponadto badać wiele alternatywnych rozwiązań w celu szybkiego znalezienia optymalnego projektu. Nasze rozwiązania do obsługi wytwarzania addytywnego oferują możliwość szybkiego przekształcania produktów, przezbrajania produkcji oraz przemiany modeli biznesowych.

Siłą wytwarzania addytywnego jest możliwość generowania nowych projektów, których opracowanie przy zastosowaniu tradycyjnych procesów produkcyjnych byłoby niemożliwe. Dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć organiczne kształty, których nie dałoby się normalnie wyprodukować. Wytwarzanie addytywne pozwala ponadto badać wiele alternatywnych rozwiązań w celu szybkiego znalezienia optymalnego projektu. Nasze rozwiązania do obsługi wytwarzania addytywnego oferują możliwość szybkiego przekształcania produktów, przezbrajania produkcji oraz przemiany modeli biznesowych.

Learn More

Połączenie różnych technologii otwiera nowe możliwości w zakresie projektowania. Konstruktorzy mogą wyznaczać istotne funkcje i parametry projektu oraz tworzyć kształty inspirowane naturą, a także optymalizować je pod kątem wykorzystania materiału, wytrzymałości i innych czynników. Mogą też łatwiej badać alternatywne projekty, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie oraz opracowywać całkowicie nowe konstrukcje. Wytwarzanie addytywne umożliwia tworzenie prototypów w celu sprawdzania poprawności i działania tych projektów.

Jednak takie techniki jak osadzanie materiału z wykorzystaniem skupionej energii termalnej, osadzanie topionego materiału, laserowe topienie materiału oraz strumieniowe osadzanie materiału lub technologia dysz atramentowych pozwalają na zastosowanie wytwarzania addytywnego nie tylko do prototypowania, lecz również w produkcji na dużą skalę. Dzięki naszym rozwiązaniom możesz skalować wytwarzanie addytywne od prototypowania do produkcji masowej, korzystając z jednego systemu do zarządzania zmianami i monitorowania wymagań.

Te rozwiązania pozwalają firmom wykorzystywać nowe metody produkcji do opracowywania innowacyjnych projektów, tworzenia lekkich części nieosiągalnych w przeszłości, sprawdzania poprawności projektów przed przekazaniem ich do produkcji oraz skalowanie od prototypowania po produkcję masową w jednym systemie.

Wytwarzanie addytywne nie sprowadza się tylko do drukowania części 3D i tworzenia prototypów. Może ono stanowić punkt wyjścia dla zmiany podejścia do produktów, wytwarzania i biznesu.

Webinar na żądanie | 24 min.

Streamline your additive manufacturing workflow

Visual representation of Siemens additive manufacturing network

Orchestrate your end-to-end order to delivery business processes with Siemens AM network software

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.