Technical Publishing

Stworzenie stosownej dokumentacji technicznej dla systemów lotniczych i obronnych wymaga współpracy i wkładu wielu różnych firm i zespołów. 

Nasz pakiet rozwiązań obsługuje standard S1000D, przenosi proces tworzenia dokumentacji do środowiska PLM i pozwala na bezpośrednie wykorzystanie inżynieryjnych danych źródłowych oraz synchronizację rozwoju dokumentów z rozwojem produktu, tak by publikacje były zawsze aktualne: nawet po wprowadzeniu zmian w produkcie. 

Zaawansowane środowisko do tworzenia publikacji technicznych pozwala na bezproblemowe dostosowywanie dokumentów do potrzeb danego rynku, języka lub produktu.

Stworzenie stosownej dokumentacji technicznej dla systemów lotniczych i obronnych wymaga współpracy i wkładu wielu różnych firm i zespołów. 

Nasz pakiet rozwiązań obsługuje standard S1000D, przenosi proces tworzenia dokumentacji do środowiska PLM i pozwala na bezpośrednie wykorzystanie inżynieryjnych danych źródłowych oraz synchronizację rozwoju dokumentów z rozwojem produktu, tak by publikacje były zawsze aktualne: nawet po wprowadzeniu zmian w produkcie. 

Zaawansowane środowisko do tworzenia publikacji technicznych pozwala na bezproblemowe dostosowywanie dokumentów do potrzeb danego rynku, języka lub produktu.

Learn More

Współczesne programy lotnicze i obronne są bardzo złożone i angażują zazwyczaj dużą liczbę dostawców i partnerów. Firmy te niejednokrotnie używają różnych narzędzi do projektowania i mogą również korzystać z różnych narzędzi i systemów do tworzenia swoich części dokumentacji technicznej. Powoduje to trudności w tworzeniu publikacji, takich jak skonsolidowane instrukcje techniczne, które wymagają współpracy różnych zespołów. 

W celu usprawnienia tych wysiłków ustanowiono standardy takie jak S1000D, które wykorzystują wspólną bazę danych źródłowych (CSDB), by ustandaryzować proces tworzenia, przekazywania i publikacji dokumentacji technicznej. Nasze rozwiązanie do tworzenia publikacji technicznych obsługuje standard S1000D i przenosi proces tworzenia dokumentacji do środowiska PLM, by stworzyć podejście oparte na jednym środowisku, które pozwala autorom na bezpośredni dostęp do danych źródłowych produktu, użycie ich przy tworzeniu treści, a następnie aktualizację zasobów pod kątem zmian wprowadzonych w produkcie. 

To ustrukturyzowane środowisko tworzenia publikacji technicznych zmniejsza nakłady pracy niezbędne do wygenerowania dokładnych i skutecznych dokumentów, które można dostosować do potrzeb danego rynku, języka lub produktu.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.