Współpraca z dostawcami i zarządzanie w przemyśle lotniczym i obronnym

Zbliżenie na skrzydło i silnik samolotu

Firmy z branży lotniczej i obronnej (A&D) współpracują z wieloma partnerami i dostawcami przy rozwoju produktów, dzieląc z nimi zarówno zyski jak i ryzyko. Jednak złożoność produktów i wymagania dotyczące integracji stale rosną, więc poleganie na zewnętrznych dostawcach może przynieść więcej szkód niż pożytku. Współpraca między producentami OEM i dostawcami może jednak się udać dzięki widoczności w czasie rzeczywistym i komunikacji w ramach bezpiecznego środowiska dostępnego w ramach cyfrowego wątku.

Firmy z branży lotniczej i obronnej (A&D) współpracują z wieloma partnerami i dostawcami przy rozwoju produktów, dzieląc z nimi zarówno zyski jak i ryzyko. Jednak złożoność produktów i wymagania dotyczące integracji stale rosną, więc poleganie na zewnętrznych dostawcach może przynieść więcej szkód niż pożytku. Współpraca między producentami OEM i dostawcami może jednak się udać dzięki widoczności w czasie rzeczywistym i komunikacji w ramach bezpiecznego środowiska dostępnego w ramach cyfrowego wątku.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw dla przemysłu lotniczego i obronnego

Learn More

Bezpieczna współpraca w ramach łańcucha dostaw

Udostępniaj informacje, zabezpieczając własność intelektualną. Praca w coraz bardziej zglobalizowanym łańcuchu wartości przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami kontroli eksportu i zabezpieczeniu własności intelektualnej może przysporzyć wielu problemów firmom z branży A&D. Typowa relacja między producentem OEM a dostawcą opiera się obecnie na dokumentach, wiadomościach e-mail i dostępie do współdzielonych dysków. Mimo że te praktyki są niewydajne, przetrwały ze względu na błędne wyobrażenia o wysokich kosztach zautomatyzowanych systemów i braku możliwości zarządzania dostępem do danych.

Cyfrowy wątek współpracy z dostawcami zapewnia, że dostarczane elementy są zgodne z wymaganiami i realizowane na czas, bez zmartwień o utratę szczegółowej kontroli nad danymi. Mając nadzór nad ważnymi informacjami, firmy są pewne, że newralgiczne dane będą przekazane tylko uprawnionym użytkownikom, bez łamania jakichkolwiek praw.

Zarządzanie relacjami z dostawcami

Model zmian. Cyfrowy wątek współpracy z dostawcami i zarządzania daje firmom odpowiednie narzędzia do podjęcia świadomych decyzji o zakupie lub stworzeniu własnych rozwiązań oraz skutecznego zarządzania zapytaniami ofertowymi, wyborem dostawcy oraz procesem realizacji umowy. Takie świadome podejście do wdrożenia dostawców i zarządzania daje firmom z branży lotniczej i obronnej szansę na terminową realizację produktów w ramach wyznaczonego budżetu.

Dostawcy i partnerzy mogą również skorzystać z zalet narzędzi do współpracy z dostawcami i zarządzania. W podejściu firmy Siemens producenci OEM, dostawcy, partnerzy i klienci współpracują, korzystając z modeli na etapie inżynierii, produkcji i wsparcia produktu zamiast przekazywania sobie dokumentów. Gdy wszystkie osoby w łańcuchu dostaw mają dostęp do aktualnych informacji za pośrednictwem portalu dla dostawców, zmiany w wymaganiach i innych modelach są przekazywane natychmiastowo, automatycznie i dwukierunkowo. Teraz można lepiej przewidzieć potencjalny wpływ opóźnień i proaktywnie się na to przygotować.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw dla przemysłu lotniczego i obronnego

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Automate Supplier Declaration processing

Zautomatyzuj procesy deklaracji danych dotyczących dostawców w bezpiecznym portalu internetowym. Zbieraj deklaracje od dostawców i przechowuj je w strukturze produktu.

Bill of Materials Management

Zarządzaj definicjami inżynieryjnych list BOM — od prostych konstrukcji CAD po złożone definicje produktów — w globalnie rozproszonych zespołach projektowych. Twórz wiele konfiguracji produktów przy użyciu danych projektowych multi-CAD przechowywanych w dowolnym miejscu.

Design Data Exchange

Zainicjuj proces wymiany z dostawcami, który obejmuje informacje takie jak projekty CAD, specyfikacje i pliki JT, wykorzystując do tego celu bezpieczny portal internetowy.

Direct Materials Sourcing

Wcześniej zrozum czynniki kosztowe i ich wpływ na łańcuch dostaw. Pozwól na efektywne ofertowanie, kategoryzowanie dostawców, kontrolowane procesy zarządzania zdarzeniami, automatyczne śledzenie i komunikację, szczegółowe rozbicie kosztów, analizę ofert oraz przyznawanie zleceń.

Supplier Collaboration

Ustanawiaj działające na zasadzie zamkniętej pętli procesy z dostawcami, w tym współpracę z dostawcami spoza środowiska PLM. Zapewnij intuicyjny portal internetowy dla dostawców, który służy do współpracy i zarządzania programem.

Supplier Integration with PLM

Autoryzuj dostawców i bezpiecznie współpracuj z nimi we wszystkich zakładach. Pozwól im uczestniczyć w procesach PLM producentów OEM, pracując wyłącznie na danych, do których dasz im dostęp.

Supplier Program Management

Planuj i realizuj projekty dla dostawców w kontekście całego programu. Uzyskaj wgląd w rezultaty dostawców i ich identyfikowalność, co skróci czas cyklu oraz wprowadzania produktów na rynek.

Vendor Management

Zarządzaj dostawcami, ich danymi, raportowaniem oraz dostarczanymi częściami w środowisku PLM. Uwzględniaj dostarczane części w strukturze produktu, zakładu lub działalności.