Kompozyty stosowane w systemach kosmicznych

Kompozyty stosowane w systemach kosmicznych

Producenci dostarczający rozwiązań i części do systemów kosmicznych muszą mieć absolutną pewność co do niezawodności opracowywanych przez siebie projektów konstrukcji kompozytowych, ponieważ w tej branży nie ma miejsca na poprawki. W związku z tym wymagają rozwiązania do projektowania, wytwarzania i inspekcji konstrukcji kompozytowych gwarantującego, że ich systemy kosmiczne będą spełniać wszelkie wymagania nawet najbardziej skomplikowanych misji kosmicznych pod względem terminowości dostaw, wytrzymałości, masy, trwałości i jakości wykonania.

Producenci dostarczający rozwiązań i części do systemów kosmicznych muszą mieć absolutną pewność co do niezawodności opracowywanych przez siebie projektów konstrukcji kompozytowych, ponieważ w tej branży nie ma miejsca na poprawki. W związku z tym wymagają rozwiązania do projektowania, wytwarzania i inspekcji konstrukcji kompozytowych gwarantującego, że ich systemy kosmiczne będą spełniać wszelkie wymagania nawet najbardziej skomplikowanych misji kosmicznych pod względem terminowości dostaw, wytrzymałości, masy, trwałości i jakości wykonania.

Kompozytowe konstrukcje stosowane w systemach kosmicznych

Learn More

Zalety konstrukcji kompozytowych w systemach kosmicznych stają się coraz bardziej oczywiste w miarę upowszechniania się ich stosowania. Kompozyty zapewniają przedsiębiorstwom rządowym i prywatnym możliwość spełnienia kluczowych wymogów stawianych systemom kosmicznym dzięki zmniejszeniu masy wytwarzanych konstrukcji, zwiększeniu ich ładowności oraz zapewnieniu stabilnej platformy odpornej na odkształcenia termiczne.

Aby móc w pełni wykorzystać ten potencjał w opracowywanych przez siebie produktach, inżynierowie projektujący systemy kosmiczne muszą być w stanie projektować i wytwarzać zaawansowane komponenty lub podsystemy kompozytowe odznaczające się wysoką precyzją, wysoką wydajnością produkcyjną oraz wytrzymałością eksploatacyjną zgodnie z wyśrubowanymi wymogami środowiska systemów kosmicznych. Nasze rozwiązanie do projektowania i wytwarzania konstrukcji kompozytowych do systemów kosmicznych oferuje kompleksowe funkcje projektowania komponentów i konstrukcji z wykorzystaniem pełnego modelu cyfrowego i cyfrowego przepływu informacji, zapewniając tym samym pełną łączność informacyjną w obszarze projektowania, analiz, wytwarzania oraz inspekcji.

Kompozytowe konstrukcje stosowane w systemach kosmicznych

Możliwości rozwiązania

Bill of Materials Management

Uzyskaj większą elastyczność i skalowalność podstawowych i zaawansowanych funkcji zarządzania listami BOM i konfigurowania ich, aby z nawiązką zaspokoić zapotrzebowanie rynku na bardziej zróżnicowaną ofertę innowacyjnych produktów.

Composite Design & Analysis

Wymagań z systemu CAE można użyć jako danych wejściowych do utworzenia cyfrowego modelu reagującego na zmiany kształtu i specyfikacji, a jednocześnie umożliwiającemu sprawdzenie technologiczności projektu.

Composite Design Integration

Możesz automatycznie generować dane wytwarzania konstrukcji kompozytowych i wykorzystywać je w zautomatyzowanych obrabiarkach, systemach rzutowania laserowego, maszynach do rozmieszania włókien i układania taśmy, a następnie udostępniać w dół procesu oraz w ramach całego przedsiębiorstwa.

Composite Manufacturing

Inteligentne rozwiązanie do projektowania i wytwarzania konstrukcji kompozytowych z możliwością pełnej integracji z systemami CAD 3D pozwala na realizację złożonych i wysoce specjalistycznych procesów wytwarzania konstrukcji kompozytowych.

Composites

Rozwiązanie przyspiesza cały proces symulacji materiałów kompozytowych laminatów, oferując dostęp do funkcji projektowania kompozytów, solwerów oraz kompleksowego przetwarzania końcowego. Zastosowanie materiałów kompozytowych umożliwia wytwarzanie lżejszych, a zarazem bardziej wytrzymałych produktów.

Fastening & Joining Engineering

Dzięki temu można efektywnie tworzyć, sprawdzać i przekazywać wspólne wymagania dotyczące wieloelementowych złożeń z naciskiem na konstrukcje mocujące. Zarządzaj wspólnymi definicjami konstrukcji z mieszanych materiałów, aby realizować cele dotyczące harmonogramów i kosztów.

Mechanical Design Management

Połączenie wszystkich danych wspomaganego komputerowo systemu projektowania układów mechanicznych (MCAD) w jednym środowisku zarządzania danymi produktu umożliwia automatyzację zmian inżynieryjnych, sprawdzanie poprawności i zatwierdzanie, skrócenie czasu cyklu oraz doskonalenie jakości produktu.

Product Modeling

Możesz opracowywać bardziej innowacyjne rozwiązania o wyższej jakości po niższych kosztach. Nasze rozwiązanie zapewnia wydajność, efektywność i oszczędność wykraczające poza proces projektowania na wszystkich etapach rozwoju produktu.