Zarządzanie wymaganiami

Rejestrowanie i przekazywanie wymagań z wielu źródeł, takich jak regulacje rządowe, normy branżowe, zlecenia od firm i zobowiązania umowne, jest niezwykle istotne w przemyśle lotniczym i obronnym. Firmy są zobowiązane dostarczać raporty zgodności, które weryfikują zgodność z przepisami. Nasze rozwiązanie pozwala firmom na rejestrowanie i spełnianie wymagań wszystkich osób zaangażowanych w proces rozwoju produktu, tak aby właściwe decyzje zaowocowały doskonałymi wyrobami.

Rejestrowanie i przekazywanie wymagań z wielu źródeł, takich jak regulacje rządowe, normy branżowe, zlecenia od firm i zobowiązania umowne, jest niezwykle istotne w przemyśle lotniczym i obronnym. Firmy są zobowiązane dostarczać raporty zgodności, które weryfikują zgodność z przepisami. Nasze rozwiązanie pozwala firmom na rejestrowanie i spełnianie wymagań wszystkich osób zaangażowanych w proces rozwoju produktu, tak aby właściwe decyzje zaowocowały doskonałymi wyrobami.

Learn More

Firmy działające w przemyśle lotniczym i obronnym są zobowiązane do zapewnienia pełnej odpowiedzialności i identyfikowalności w zakresie zgodności z wymaganiami klientów, przepisami rządowymi i normami branżowymi. Utrzymywanie wymagań poza procesem, w formie dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych, to prosty przepis na porażkę.
 
Integracja wymagań z cyklem życia produktu stanowi jedyny skalowalny sposób na dostarczanie skutecznych produktów. Gwarantuje to, że wymagania zostaną zarejestrowane, odpowiednio powiązane i będą precyzyjnie utrzymywane w kontekście produktu. Ogranicza także ryzyko niezgodności z regulacjami prawnymi przez powiązanie wymagań z procesami implementacji, umożliwiając stałe monitorowanie produktów pod kątem zgodności z przepisami.
 
Nasze rozwiązanie pozwala zarządzać złożonością z myślą o kliencie i stale podnosić jakość przez zrozumienie i inteligentną ocenę wpływu zmian wprowadzanych w asortymencie produktów i w całym cyklu życia. Jest to uporządkowane i powtarzalne rozwiązanie umożliwiające uwzględnienie oczekiwań klientów w celu ułatwienia rejestracji wymagań, bezpiecznego zarządzania nimi, ich rzetelnej weryfikacji oraz odpowiednich aktualizacji w całym cyklu życia.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Apply Product Configuration to Requirements

Poddawaj wymagania tym samym procesom cyklu życia produktu, konfiguracjom, wariantom, zmianom, przepływom informacji, kontroli dostępu i innym standardowym praktykom, tak by miały one zastosowanie do poszczególnych wersji/wariantów produktu.

Integrate Requirements across PLM & ALM

Spełniaj wymagania — zarówno w zakresie oprogramowania, jak i te dotyczące produktu — wykorzystując w tym celu krzyżową identyfikowalność wymagań ALM i PLM w różnych domenach. Przedstaw bardziej zrozumiałą definicję tego, w jaki sposób wymagania dotyczące oprogramowania (wywodzące się z wymagań produktowych) wpływają na poprawność tworzonego oprogramowania.

Program Planning & Project Execution

Umożliwiaj interdyscyplinarnym zespołom współpracę i przekazywanie kluczowych informacji, co skróci czas wprowadzania produktu na rynek. Zapewnij lepszy wgląd w projekty, pozwalając liderom na przewidywanie i uniknięcie problemów.

Report & Specification Generation

Generuj raporty dotyczące wymagań, identyfikowalności, weryfikacji, zmienności, statusu, analizy wpływu i innych, aby uzyskać przejrzystość procesów rozwoju produktu. Konfiguruj raporty, dopasowując je do indywidualnych potrzeb.

Requirements Allocation & Tracelinking

Powiąż wszystkie aspekty definicji produktu, takie jak wymagania, zadania programowe/projektowe, modele 1D/3D i inne. Uzyskaj przejrzystość propagacji zmian, jaka wcześniej nie była możliwa.

Requirements Capture & Authoring

Rejestruj wymagania z różnych źródeł, w tym dokumentów Word, plików PDF, arkuszy kalkulacyjnych Excel i innych formatów, a następnie wciel je w cykl życia produktu.

Requirements Change

Włącz wymagania do całościowego planowania i zarządzania zmianami, tak by stały się częścią standardowych praktyk jako proces lub uwzględnij je w zmianach wprowadzanych do produktu.

Software Requirements Management

Twórz i rozkładaj wymagania na części pierwsze oraz zarządzaj wymaganiami dotyczącymi oprogramowania, testów i ryzyka. W łatwy sposób integruj szereg wymagań regulacyjnych, produktowych, wydajnościowych i innych w całym łańcuchu tworzenia wartości inżynieryjnych.

Verification & Validation

Zamknij obieg wymagań, rejestrując je i kojarząc z wynikami weryfikacji i walidacji uzyskanymi dzięki przeprowadzaniu testów pod kątem poszczególnych wymagań.