Reporting and Analytics

Dostosowane do potrzeb klienta pulpity dostępne w naszym rozwiązaniu zapewniają firmom działającym w przemyśle lotniczym i obronnym większą przejrzystość w całym przedsiębiorstwie, jak również nowy poziom identyfikowalności, który ogranicza liczbę błędów i zapobiega późnemu wykrywaniu problemów. Zaawansowana analityka, możliwa dzięki połączeniu danych z Internetu Rzeczy (IoT) pochodzących z rzeczywistych zasobów („fizyczny bliźniak”) z wiedzą inżynieryjną („cyfrowy bliźniak”), poprawia dostępność i wydajność produktów.

Dostosowane do potrzeb klienta pulpity dostępne w naszym rozwiązaniu zapewniają firmom działającym w przemyśle lotniczym i obronnym większą przejrzystość w całym przedsiębiorstwie, jak również nowy poziom identyfikowalności, który ogranicza liczbę błędów i zapobiega późnemu wykrywaniu problemów. Zaawansowana analityka, możliwa dzięki połączeniu danych z Internetu Rzeczy (IoT) pochodzących z rzeczywistych zasobów („fizyczny bliźniak”) z wiedzą inżynieryjną („cyfrowy bliźniak”), poprawia dostępność i wydajność produktów.

Learn More

W ostatnich latach firmy działające w przemyśle lotniczym i obronnym dokonały znaczących inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej — od pakietowych aplikacji dla przedsiębiorstw (takich jak ERP, MRP, SFA, CRM, SCM, PDM, PLM itd.) po starsze systemy. Systemy te, często wdrażane doraźnie na poziomie taktycznym, są odizolowanymi „wyspami informacji”. W rezultacie większość firm podejmuje decyzje biznesowe, mając ograniczony punkt widzenia i bez wglądu w całą wiedzę zawartą w tych systemach.

Przemysł lotniczy i obronny potrzebuje raportów z pulpitów, które są w stanie pobierać dane z istniejących systemów. Umożliwi to uzyskanie identyfikowalności w całym procesie rozwoju, począwszy od wymagań i wczesnych koncepcji aż po realizację produktu. Branża potrzebuje również zaawansowanej analityki na każdym etapie życia produktu, od projektowania i rozwoju po produkcję, dostawę i użytkowanie. Złożoność zwiększa się na każdym z tych etapów, wraz z rosnącą ilością danych, które trzeba gromadzić, przetwarzać i analizować. 

Nasze rozwiązanie pomaga firmom wykorzystywać Internet Rzeczy do uzyskiwania informacji z zasobów fizycznych i stworzenia fizycznego bliźniaka produktu. Połączenie tych informacji z danymi inżynieryjnymi zawartymi w systemie zarządzania cyklem życia produktu („cyfrowy bliźniak”) zapewni wiedzę niezbędną do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Webinar na żądanie | 24 min.

The Closed-Loop Digital Twin

Dowiedz się, jak IIoT wykorzystuje dane dotyczące wydajności, by wspierać innowacyjność w ramach zamkniętej pętli

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.