Projektowanie produktu dla dostawców w przemyśle lotniczym i obronnym

Projektowanie produktu dla dostawców w przemyśle lotniczym i obronnym

Biorąc pod uwagę liczbę firm zaangażowanych w programy lotnicze i obronne (producenci OEM i wielu dostawców), multidyscyplinarny charakter projektów (wymagających projektowania mechanicznego i elektrycznego oraz projektowania oprogramowania), a także potrzebę efektywnej wymiany informacji, firmy muszą być w stanie pracować z wieloma różnymi formatami CAD. 

Nasz szeroki wybór narzędzi do wymiany danych obsługuje niezależne od dostawcy, standardowe formaty wymiany, translatory danych oraz narzędzia do konwersji plików CAD w celu dokładnego przenoszenia danych między systemami.

Biorąc pod uwagę liczbę firm zaangażowanych w programy lotnicze i obronne (producenci OEM i wielu dostawców), multidyscyplinarny charakter projektów (wymagających projektowania mechanicznego i elektrycznego oraz projektowania oprogramowania), a także potrzebę efektywnej wymiany informacji, firmy muszą być w stanie pracować z wieloma różnymi formatami CAD. 

Nasz szeroki wybór narzędzi do wymiany danych obsługuje niezależne od dostawcy, standardowe formaty wymiany, translatory danych oraz narzędzia do konwersji plików CAD w celu dokładnego przenoszenia danych między systemami.

Projektowanie produktu dla dostawców w przemyśle lotniczym i obronnym

Learn More

Producenci OEM i dostawcy funkcjonujący w przemyśle lotniczym i obronnym wymagają najwyższej wydajności, jakości i niezawodności, a ich produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania kontraktowe i regulacyjne. 

Ze względu na zwiększony popyt na złożone i wysoce zindywidualizowane produkty obejmujące systemy mechaniczne, elektryczne i elementy oprogramowania, potrzeba zintegrowanego i multidyscyplinarnego podejścia do projektowania produktów jest niezbędna w celu zmniejszenia ryzyka i zwiększenia zaufania do wydajności produktu. Aby to osiągnąć, producenci OEM i dostawcy muszą współpracować i być w stanie wymieniać informacje na wszystkich etapach rozwoju produktu. 

Nasze rozwiązanie w zakresie projektowania produktów obejmuje technologie i narzędzia, które usprawniają komunikację i współpracę między producentami OEM, dostawcami i klientami — nawet wtedy, gdy używają oni różnych systemów rozwoju produktów lub w ogóle nie korzystają z narzędzi CAD. Zapewniamy szeroki wybór narzędzi do wymiany danych, obsługujący niezależne od dostawcy, standardowe formaty wymiany danych, translatory oraz narzędzia do konwersji plików CAD w celu dokładnego przenoszenia danych między różnymi systemami.

Projektowanie produktu dla dostawców w przemyśle lotniczym i obronnym

Webinar na żądanie | 60 min.

Odkryj projektowanie najnowszej generacji w branży lotniczej

Odkryj projektowanie najnowszej generacji w branży lotniczej

Jak usunąć bariery ograniczające innowacyjność i przyśpieszyć proces rozwoju produktu w branży lotniczej?

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Aero Structures Design

Przyspiesz przejście od etapu koncepcji do fazy szczegółowego projektu, analizy, wytwarzania i kolejnych kroków. Pozwól na tworzenie większej liczby iteracji w krótszym czasie, aby szybciej wprowadzić na rynek produkt o wyższej jakości.

CAE Simulation

Przewiduj działanie części i wydajność procesu, używając zunifikowanej, współdzielonej platformy do symulacji 3D. Precyzyjnie przewiduj wydajność produktu oraz przyspieszaj procesy symulacji prowadzonych przez zespoły konstrukcyjne zajmujące się opracowywaniem produktów dla przemysłu lotniczego i obronnego.

Composite Design Integration

Automatycznie generuj dane dotyczące wytwarzania konstrukcji kompozytowych i wykorzystuj je w zautomatyzowanych obrabiarkach, systemach rzutowania laserowego, maszynach do rozmieszczania włókien i układania taśmy, a następnie udostępniaj je w dół procesu oraz w ramach całego przedsiębiorstwa.

Design for Additive Manufacture

Osiągnij pełną swobodę projektowania. Technologia Convergent Modeling™, projektowanie generatywne i optymalizacji topologii pozwalają tworzyć bardziej wytrzymałe i lżejsze konstrukcje, które można wyprodukować wyłącznie przy użyciu nowych technik takich jak wytwarzanie addytywne.

Design Interoperability

Twórz coraz bardziej złożone produkty ze zintegrowaną elektroniką, umożliwiając współpracę zespołom projektowym zajmującymi się układami mechanicznymi i elektrycznymi. Zapobiegaj konfliktom i zapewnij zgodność przed sfinalizowaniem projektu.

Design Validation

Dokonuj szybkiej syntezy informacji, sprawdzaj projekty pod kątem zgodności z wymaganiami oraz podejmuj lepsze decyzje, używając naszych narzędzi do wizualnej analizy i sprawdzania poprawności produktu.

Digital Mockup

Wykorzystaj narzędzia do tworzenia cyfrowych modeli w czasie rzeczywistym, by rozwiązywać problemy projektowe, takie jak kwestie interferencji i dostępności. Przeprowadź analizy ruchu na wczesnym etapie cyklu życia produktu z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka.

Fastening & Joining Engineering

Efektywnie twórz, sprawdzaj i przekazuj wspólne wymagania dotyczące wieloelementowych złożeń z naciskiem na konstrukcje mocujące. Zarządzaj wspólnymi definicjami konstrukcji z różnych materiałów, aby realizować cele dotyczące harmonogramów i kosztów.

Integrated BOM Management

Zarządzaj definicjami inżynieryjnych list BOM, od prostych konstrukcji CAD po złożone definicje produktów. Zastosuj wstępne planowanie i dopracowuj definicję produktu poprzez projektowanie, rozwój, produkcję i serwisowanie.