Definicja produktu na podstawie modelu

Definicja produktu na podstawie modelu

Złożone produkty wytwarzane na potrzeby przemysłu lotniczego i obronnego są produkowane z udziałem globalnego łańcucha dostaw, w ramach którego każde z przedsiębiorstw tworzy i wykorzystuje dane produktu w różnych formatach. Wynikający z tego brak interoperacyjności utrudnia współpracę i ponowne wykorzystanie danych, co z kolei negatywnie wpływa na zdolność do realizacji projektu w ramach wyznaczonego budżetu i harmonogramu. Nasze rozwiązanie do tworzenia definicji produktów na podstawie modelu umożliwia opracowywanie kompletnej definicji produktu w ramach modelu 3D stanowiącego centralne źródło informacji do wszystkich zastosowań.

Złożone produkty wytwarzane na potrzeby przemysłu lotniczego i obronnego są produkowane z udziałem globalnego łańcucha dostaw, w ramach którego każde z przedsiębiorstw tworzy i wykorzystuje dane produktu w różnych formatach. Wynikający z tego brak interoperacyjności utrudnia współpracę i ponowne wykorzystanie danych, co z kolei negatywnie wpływa na zdolność do realizacji projektu w ramach wyznaczonego budżetu i harmonogramu. Nasze rozwiązanie do tworzenia definicji produktów na podstawie modelu umożliwia opracowywanie kompletnej definicji produktu w ramach modelu 3D stanowiącego centralne źródło informacji do wszystkich zastosowań.

Definicja produktu na podstawie modelu

Learn More

Biorąc pod uwagę liczbę przedsiębiorstw uczestniczących w programach lotniczych i obronnych (producenci końcowi i wiele poziomów dostawców), interdyscyplinarną naturę projektów (obejmujących układy mechaniczne, elektryczne oraz informatyczne), a także konieczność skutecznej wymiany informacji, przedsiębiorstwa pracujące z różnymi formatami CAD muszą mieć możliwość współpracy oraz ponownego wykorzystywania informacji we wszystkich fazach rozwoju produktu, łącznie z jego utrzymywaniem. Aby to osiągnąć oraz zwiększyć przejrzystość i użyteczność informacji, przedsiębiorstwa te inwestują w rozwój inicjatyw dotyczących definicji produktu opartej na modelu, gdzie modele 3D z adnotacjami PMI zawierają wszystkie informacje niezbędne do zdefiniowania produktu, zastępując konwencjonalne rysunki. Zastosowanie modeli 3D z adnotacjami jako części pakietu danych technicznych (TDP, Technical Data Package) umożliwia inżynierowi ds. projektowania sformalizowanie założeń projektowych przy użyciu geometrii, a także adnotacji dotyczących specyfikacji, wymiarów, zakresów tolerancji oraz materiałów.

Nasze rozwiązanie do tworzenia definicji produktu na podstawie modelu stanowi zarządzane środowisko umożliwiające skrócenie czasu wymaganego na przekazanie danych, pobudzenie innowacyjności dzięki możliwości błyskawicznego eksplorowania różnych wersji projektu i zwiększenie ponownego wykorzystania danych, a także pozwalające reagować bezpośrednio i błyskawicznie na potrzeby rynku i zmiany wymagane przez klientów.

Definicja produktu na podstawie modelu

Webinar na żądanie | 60 min.

Odkryj projektowanie najnowszej generacji w branży lotniczej

Odkryj projektowanie najnowszej generacji w branży lotniczej

Jak usunąć bariery ograniczające innowacyjność i przyśpieszyć proces rozwoju produktu w branży lotniczej?

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania