Zarządzanie materiałami i zgodnością z regulacjami prawnymi

Zarządzanie materiałami i zgodnością z regulacjami prawnymi w przemyśle lotniczym i obronnym

Konieczność udoskonalenia kompleksowego zarządzania danymi dotyczącymi materiałów w przemyśle lotniczym i obronnym wynika z zapotrzebowania na innowacyjne, przyjazne dla środowiska produkty wysokiej jakości. Zarządzanie danymi dotyczącymi materiałów i ich integracja z cyklem życia produktu mają kluczowe znaczenie dla rozwoju złożonych i innowacyjnych produktów. 

Nasze rozwiązanie utrzymuje ścisłą integrację między materiałami przeznaczonymi do wykorzystania w produktach lotniczych a listą materiałową BOM, co ma kluczowe znaczenie dla dostarczania produktów skutecznych, innowacyjnych i zgodnych z przepisami.

Konieczność udoskonalenia kompleksowego zarządzania danymi dotyczącymi materiałów w przemyśle lotniczym i obronnym wynika z zapotrzebowania na innowacyjne, przyjazne dla środowiska produkty wysokiej jakości. Zarządzanie danymi dotyczącymi materiałów i ich integracja z cyklem życia produktu mają kluczowe znaczenie dla rozwoju złożonych i innowacyjnych produktów. 

Nasze rozwiązanie utrzymuje ścisłą integrację między materiałami przeznaczonymi do wykorzystania w produktach lotniczych a listą materiałową BOM, co ma kluczowe znaczenie dla dostarczania produktów skutecznych, innowacyjnych i zgodnych z przepisami.

Zarządzanie materiałami i zgodnością z regulacjami prawnymi w przemyśle lotniczym i obronnym

Learn More

Zapotrzebowanie na ekologiczne i zgodne z przepisami platformy lotnicze znacząco wzrasta, ponieważ kraje na całym świecie starają się ograniczyć ich wpływ na środowisko. Rozwijane są również dyrektywy regulacyjne i branżowe, których firmy działające w przemyśle lotniczym muszą przestrzegać, aby zostać uznane za przyjazne dla środowiska. Reputacja zrównoważonej firmy w przemyśle lotniczym może stać się motorem napędowym wzrostu, a przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska zmniejsza ryzyko nałożenia kar i utraty udziałów na rynku.

Nasze rozwiązanie obejmuje wymagania w zakresie ochrony środowiska, procesy ujawniania informacji o dostawcach, ocenianie i raportowanie zgodności oraz ramy zrównoważonego rozwoju w celu zaspokojenia aktualnych i przyszłych potrzeb związanych z ochroną środowiska. Możesz ograniczyć użycie niebezpiecznych substancji w swoich platformach lotniczych i zminimalizować ryzyko braku zgodności z regulacjami prawnymi (materiały objęte rozporządzeniem REACH, dyrektywą RoHS, minerały z regionów ogarniętych konfliktami itp.). Dzięki zrównoważonemu podejściu i dbałości o zgodność środowiskową, możesz rozwijać swoją działalność i budować lojalność klientów poprzez tworzenie innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska produktów.

Zarządzanie materiałami i zgodnością z regulacjami prawnymi w przemyśle lotniczym i obronnym

Możliwości rozwiązania

Automate Supplier MSDs Declaration Processing

Zarządzaj materiałami i surowcami oraz procesami informowania o substancjach stosowanych w przemyśle lotniczym dzięki wysoce zautomatyzowanym funkcjom i integracji z bazami danych materiałów dostarczanych przez dostawców (IMDS, kontrole list BOM). Żądaj deklaracji dostawców, przechwytuj je, zatwierdzaj i agreguj.

Bill of Materials Management

Dokonaj integracji między materiałami i substancjami, by stworzyć listę BOM platformy lotniczej. Uwzględniaj materiały i substancje, a także wgląd w ilość substancji i poziom ich stężenia w produktach.

Business Intelligence & Reporting

Twórz raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, zgodności z przepisami i statusu ujawniania informacji o dostawcach. Gotowe raporty zapewniają wgląd w zgodność platformy lotniczej z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i ładu społecznego, jak również w status ujawniania informacji o dostawcach.

Compliance Grading & Reporting

Oceń platformę lotniczą pod względem zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i ładu społecznego, takimi jak rozporządzenie REACH, dyrektywa RoHS czy przepisy dotyczące minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, a także w kwestii zgodności z przepisami celnymi. Generuj raporty dotyczące zgodności z przepisami, które dostarczają informacji o statusie zgodności.

Integrated Material Data & Lifecycle Management

Prowadź całościowe zarządzanie danymi dotyczącymi materiałów, które integruje cykl życia danych dotyczących materiałów z cyklem życia platformy lotniczej. Zintegruj dane dotyczące materiałów z cyklem życia platformy na każdym etapie, aż do poziomu pojedynczych substancji.

Sustainability Framework

Wykorzystaj zasady zrównoważonego rozwoju do zarządzania zgodnością przedsięwzięć lotniczych z regulacjami prawnymi dotyczącymi środowiska naturalnego oraz inicjatywami ekologicznymi. Zajmij się kwestią zgodności z przepisami i celami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju produktów dzięki obsłudze systemu oceny list BOM, procesów ekologicznego projektowania oraz integracji z narzędziami do oceny cyklu życia produktu.

Vendor Management

Zintegruj części pochodzące od dostawców w ramach listy materiałowej BOM platformy lotniczej. Dowiedz się, które części uwzględnione na liście materiałowej BOM są częściami komercyjnymi i współpracuj z dostawcami działającymi w przemyśle lotniczym, by wspierać przetwarzanie ujawniania informacji o materiałach.