Zarządzanie danymi produkcyjnymi

Zarządzanie danymi produkcyjnymi

Ogromny postęp w technologiach produkcji i przejście do Przemysłu 4.0 zmieniają sposób tworzenia systemów lotniczych. Powoduje to wyzwania w całym łańcuchu dostaw, ponieważ firmy poszukują sposobów na nadążenie za wymaganiami producentów OEM. Nasze rozwiązanie umożliwia firmom produkcyjnym integrację i digitalizację całego łańcucha tworzenia wartości, zwiększając ich konkurencyjność poprzez podwyższenie zwinności, elastyczności i wydajności procesów produkcji.

Ogromny postęp w technologiach produkcji i przejście do Przemysłu 4.0 zmieniają sposób tworzenia systemów lotniczych. Powoduje to wyzwania w całym łańcuchu dostaw, ponieważ firmy poszukują sposobów na nadążenie za wymaganiami producentów OEM. Nasze rozwiązanie umożliwia firmom produkcyjnym integrację i digitalizację całego łańcucha tworzenia wartości, zwiększając ich konkurencyjność poprzez podwyższenie zwinności, elastyczności i wydajności procesów produkcji.

Zarządzanie danymi produkcyjnymi

Learn More

Wobec coraz większej presji dotyczącej szybszego wprowadzania na rynek nowatorskich, a przy tym tanich produktów, producenci w przemyśle lotniczym i obronnym starają się poprawić wydajność swoich zachodzących równolegle procesów inżynierii, wytwarzania i produkcji. Wymaga to zdolności do definiowania i sprawdzania procesów produkcji jeszcze przed zakończeniem projektowania. Jeśli działania te przeprowadza się w środowisku cyfrowym, znacząco zwiększają one produktywność i pozwalają zarządzać licznymi programami lotniczymi na podstawie centralnego źródła informacji w pełnym powiązaniu z projektem, planowaniem produkcji i jej wymaganiami. 

Nasze rozwiązanie do zarządzania procesami produkcji i danymi umożliwia klientom tworzenie, zatwierdzanie i optymalizację planów produkcji równolegle z projektem produktu. Zapewniając wspólne środowisko dla wielu dyscyplin, które mają te same wymagania, nasze rozwiązanie radykalnie poprawia wydajność, zmniejsza ilość odpadów i zwiększa wartość decyzji, ponieważ więcej zespołów wykorzystuje powiązania informacyjne do podejmowania lepszych decyzji w krótszym czasie.

Zarządzanie danymi produkcyjnymi

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Additive Manufacturing Data Management

Bezpiecznie zarządzaj danymi całego procesu wytwarzania addytywnego, łącznie z samym procesem drukowania, a także obsługą materiałów i działaniami przygotowawczymi.

Assembly Manufacturing Process & Data Management

Zapewnij jedno źródło informacji dotyczących projektowania produktu i planowania produkcji. Znacząco usprawnij współpracę między działaniami w zakresie rozwoju produktu i procesu, zapewniając jednocześnie ograniczenie kosztów produkcji.

Automation Design Data Management

Integruj planowanie w przemyśle lotniczym i obronnym oraz dyscypliny inżynieryjne z automatyzacją i elementami sterującymi, aby osiągnąć zupełnie nowy poziom efektywności i wydajności produkcji.

Business Intelligence & Reporting

Korzystaj z jednego źródła informacji sprawozdawczych i analitycznych, aby uzyskać wiedzę niezbędną do podejmowania korzystnych decyzji biznesowych. Efektywnie twórz analizy i raporty w celu uzyskania wiedzy na temat produktów i procesów.

Change Management & Workflow

Skup się na stosownych zadaniach i danych, by podejmować odpowiednie decyzje we właściwym czasie. Zarządzaj zmianami: od przeglądów projektów po reakcje na problemy z jakością.

Factory & Line Design Data Management

Twórz, symuluj i optymalizuj projekty linii produkcyjnych dla przemysłu lotniczego i obronnego w celu poprawy zarządzania danymi i procesami w fabryce.

Geographic-based Part Manufacturing Information Access

Ułatw współpracę i dzielenie się wiedzą między działami i fabrykami za pomocą działającej w chmurze aplikacji internetowej, aby utrzymać trójwymiarowe odwzorowania zakładów produkcyjnych i ich kontekst geograficzny w celu nawigacji po zakładzie i uzyskiwania dostępu do danych.

Integrated BOM Management

Synchronizuj i optymalizuj inżynierię lotniczą i obronną oraz inżynierię produkcji dzięki zarządzaniu listą BOM cyklu życia, konfiguracją i zmianami. Prowadź prawdziwie równoległy rozwój produktu, aby szybciej podejmować lepsze decyzje inżynieryjne.

Manufacturing Process Planning

Zarządzaj inżynierią lotniczą i obronną oraz produkcyjnymi listami BOM i BOP w jednym środowisku. Efektywnie dostarczaj plany procesów produkcji w całym przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw.