Kompozytowe konstrukcje stosowane w systemach lądowych

Kompozytowe konstrukcje stosowane w systemach lądowych

Nasze rozwiązanie do projektowania i wytwarzania konstrukcji kompozytowych stosowanych w systemach lądowych umożliwia inżynierom w szybki i niezawodny sposób opracowywać lekkie, a jednocześnie wytrzymałe komponenty i podsystemy do systemów lądowych. Dzięki funkcjom oferowanym przez nasze rozwiązania systemy lądowe spełniają wszelkie wymagania dotyczące terminowości realizacji, wytrzymałości, masy, trwałości oraz wytwarzania stawiane przez najtrudniejsze zastosowania.

Nasze rozwiązanie do projektowania i wytwarzania konstrukcji kompozytowych stosowanych w systemach lądowych umożliwia inżynierom w szybki i niezawodny sposób opracowywać lekkie, a jednocześnie wytrzymałe komponenty i podsystemy do systemów lądowych. Dzięki funkcjom oferowanym przez nasze rozwiązania systemy lądowe spełniają wszelkie wymagania dotyczące terminowości realizacji, wytrzymałości, masy, trwałości oraz wytwarzania stawiane przez najtrudniejsze zastosowania.

Kompozytowe konstrukcje stosowane w systemach lądowych

Learn More

Zalety konstrukcji kompozytowych w systemach lądowych stają się coraz bardziej oczywiste w miarę upowszechniania się ich zastosowania. Konstrukcje kompozytowe zapewniają przedsiębiorstwom rządowym i prywatnym możliwość spełnienia kluczowych wymogów stawianych systemom lądowym dzięki zmniejszeniu masy konstrukcji, zwiększeniu ich ładowności oraz poziomu ochrony przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa.

Aby móc w pełni wykorzystać potencjał w opracowywanych przez siebie produktach, inżynierowie opracowujący systemy lądowe muszą być w stanie projektować i wytwarzać zaawansowane komponenty lub podsystemy kompozytowe odznaczające się wysoką precyzją, wysoką wydajnością produkcyjną oraz wytrzymałością eksploatacyjną, a także łatwością wykonywania napraw w stopniu przewyższającym wyśrubowane wymogi środowiska systemów kosmicznych. Nasze rozwiązanie do projektowania i wytwarzania konstrukcji kompozytowych do systemów lądowych oferuje kompleksowe funkcje projektowania komponentów i konstrukcji z wykorzystaniem pełnego modelu cyfrowego i cyfrowego przepływu informacji, zapewniając tym samym pełną łączność informacyjną w obszarze projektowania, analiz, wytwarzania oraz inspekcji.

Kompozytowe konstrukcje stosowane w systemach lądowych

Możliwości rozwiązania

Bill of Materials Management

Uzyskaj większą elastyczność i skalowalność podstawowych i zaawansowanych funkcji zarządzania listami BOM i konfigurowania ich, aby z nawiązką zaspokoić zapotrzebowanie rynku na bardziej zróżnicowaną ofertę innowacyjnych produktów.

Composite Design & Analysis

Wymagań z systemu CAE można użyć jako danych wejściowych do utworzenia cyfrowego modelu reagującego na zmiany kształtu i specyfikacji, a jednocześnie umożliwiającemu sprawdzenie technologiczności projektu.

Composite Design Integration

Możesz automatycznie generować dane wytwarzania konstrukcji kompozytowych i wykorzystywać je w zautomatyzowanych obrabiarkach, systemach rzutowania laserowego, maszynach do rozmieszania włókien i układania taśmy, a następnie udostępniać w dół procesu oraz w ramach całego przedsiębiorstwa.

Composite Manufacturing

Inteligentne rozwiązanie do projektowania i wytwarzania konstrukcji kompozytowych z możliwością pełnej integracji z systemami CAD 3D pozwala na realizację złożonych i wysoce specjalistycznych procesów wytwarzania konstrukcji kompozytowych. 

Composites

Rozwiązanie przyspiesza cały proces symulacji materiałów kompozytowych typu laminat, oferując dostęp do funkcji projektowania kompozytów, solwerów oraz kompleksowego przetwarzania końcowego. Zastosowanie materiałów kompozytowych umożliwia wytwarzanie lżejszych, a zarazem bardziej wytrzymałych produktów.

Fastening & Joining Engineering

Dzięki temu można efektywnie tworzyć, sprawdzać i przekazywać wspólne wymagania dotyczące wieloelementowych złożeń z naciskiem na konstrukcje mocujące. Zarządzaj wspólnymi definicjami konstrukcji z mieszanych materiałów, aby realizować cele dotyczące harmonogramów i kosztów.

Mechanical Design Management

Połączenie wszystkich danych wspomaganego komputerowo systemu projektowania układów mechanicznych (MCAD) w jednym środowisku zarządzania danymi produktu umożliwia automatyzację zmian inżynieryjnych, sprawdzanie poprawności i zatwierdzanie, skrócenie czasu cyklu oraz doskonalenie jakości produktu.

Product Modeling

Możesz opracowywać bardziej innowacyjne rozwiązania o wyższej jakości po niższych kosztach. Nasze rozwiązanie zapewnia wydajność, efektywność i oszczędność wykraczające poza proces projektowania na wszystkich etapach rozwoju produktu.