Ochrona własności intelektualnej (WI) i kontrola eksportu

Ochrona własności intelektualnej (WI) i kontrola eksportu

Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed wysoce regulowanymi gałęziami przemysłu, takimi jak przemysł lotniczy i obronny, jest trudność w osiąganiu celów programu podczas poruszania się po globalnym środowisku regulacyjnym dotyczącym własności intelektualnej i kontroli eksportu (ITAR). Kolejnym wyzwaniem jest stworzenie warunków do globalnej współpracy i innowacyjności. W każdym przypadku kluczowym wymogiem dla wszystkich stron — dostawców, partnerów, wykonawców, klientów, spółek zależnych i spółek joint-venture — jest możliwość udostępniania wrażliwych danych o firmie i produktach w bezpiecznym środowisku opartym na współpracy.

Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed wysoce regulowanymi gałęziami przemysłu, takimi jak przemysł lotniczy i obronny, jest trudność w osiąganiu celów programu podczas poruszania się po globalnym środowisku regulacyjnym dotyczącym własności intelektualnej i kontroli eksportu (ITAR). Kolejnym wyzwaniem jest stworzenie warunków do globalnej współpracy i innowacyjności. W każdym przypadku kluczowym wymogiem dla wszystkich stron — dostawców, partnerów, wykonawców, klientów, spółek zależnych i spółek joint-venture — jest możliwość udostępniania wrażliwych danych o firmie i produktach w bezpiecznym środowisku opartym na współpracy.

Ochrona własności intelektualnej (WI) i kontrola eksportu

Learn More

Gdy w procesie rozwoju produktu rolę odgrywają wymogi regulacyjne, jak na przykład w przemyśle lotniczym i obronnym, firmy i ich decydenci są narażeni na wysokie kary pieniężne, a nawet sankcje karne w przypadku nieprzestrzegania regulacji, takich jak ochrona własności intelektualnej czy kontrola eksportu (np. ITAR).
 
Nasza technologia zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) umożliwia ochronę poufnych firmowych własności intelektualnych podczas ich pobierania i udostępniania na zewnątrz, zapewniając dostęp na poziomie specyficznego dokumentu i kontrolę praw stosowanych bezpośrednio do dokumentów. Kontrole są utrzymywane, bez względu na to, gdzie dokumenty są pobierane, przesyłane, udostępniane lub wykorzystywane, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Uprawnienia mogą być bardzo szczegółowe i podlegać konfiguracji w celu precyzyjnej kontroli dostępu i scenariuszy użycia.
 
Nasze rozwiązanie umożliwia bezpieczną współpracę i wymianę informacji wrażliwych, takich jak umowy o zachowaniu poufności, kontrakty i inne normy branżowe dotyczące zgodności i własności intelektualnej w rozbudowanym przedsiębiorstwie. Pozwala ono zaangażować globalnych partnerów w inicjatywy komercyjne i realizować przynoszące przychody strategiczne sojusze z partnerami i dostawcami z lokalnym i międzynarodowym doświadczeniem.

Ochrona własności intelektualnej (WI) i kontrola eksportu

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Change Management

Przekazuj informacje o wszystkich zmianach we własności intelektualnej za pośrednictwem procesu zarządzania zmianami opartego na przepływie informacji, dostarczającego pełnej wiedzy na temat danych, ludzi i procesów, na które zmiana ma wpływ, zapewniając przy tym pełną identyfikowalność.

Issue Management & CAPA

Osiągnij identyfikowalność dzięki zintegrowanemu zarządzaniu defektami i własnością intelektualną. Pozwala to uzyskać identyfikowalność wykorzystania i modyfikacji, co ułatwia audyty, komunikację i właściwe wykorzystanie WI.

Organization & Navigation

Zarządzaj listą własności intelektualnych wewnątrz repozytorium w celu synchronizacji z wewnętrznym repozytorium projektowym, tworząc w całej firmie standardy katalogowania WI i integralności danych.

PLM Foundation

Ułatw globalne zarządzanie udostępnianiem danych na podstawie FMS. Pozwala to na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, wysokiej wydajności, pobierania i identyfikowalności wielu danych, asynchronicznego zarządzania plikami oraz zdalnego przechowywania w pamięci podręcznej i przesyłania danych.

PLM Foundation Extensibility

Zarządzaj kontrolą dostępu dla rozproszonych geograficznie użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych poprzez szczegółowe zarządzanie prawami.

Search (Intuitive Search)

Wyszukuj WI przy użyciu przypominających koszyk filtrów właściwości, kształtu i klasyfikacji. Ścieżki audytu pokazują, kto otrzymał dostęp i pobrał daną WI.

Workflow Management

Zapewnij proces przeglądu i ujawniania własności intelektualnej oparty na przepływie informacji, dzięki któremu inżynierowie lotnictwa będą mogli żądać wydania WI od pracowników kontrolujących przepływ informacji, którzy zajmują się przeglądami i wydaniami w ramach środowiska pełnej kontroli.