Zintegrowane planowanie i realizacja programu

Zintegrowane planowanie i realizacja programu w przemyśle lotniczym i obronnym

Konsekwentne planowanie programu i doskonałość jego wykonania są niezbędne, by pozyskać nowe możliwości biznesowe. Nasze rozwiązanie zapewnia systemowe podejście do planowania i realizacji programu przez integrację wymagań kosztowych, terminowych i technicznych w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie systemu zarządzania programami. Rozwiązanie jest łatwe w utrzymaniu i skalowalne do programów komercyjnych i rządowych o dowolnej wielkości. Popraw swoją zdolność realizacji zamierzeń w ramach zaplanowanego budżetu i zgodnie z harmonogramem za pomocą zintegrowanego systemu, który zarządza wszystkimi elementami programu.

Konsekwentne planowanie programu i doskonałość jego wykonania są niezbędne, by pozyskać nowe możliwości biznesowe. Nasze rozwiązanie zapewnia systemowe podejście do planowania i realizacji programu przez integrację wymagań kosztowych, terminowych i technicznych w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie systemu zarządzania programami. Rozwiązanie jest łatwe w utrzymaniu i skalowalne do programów komercyjnych i rządowych o dowolnej wielkości. Popraw swoją zdolność realizacji zamierzeń w ramach zaplanowanego budżetu i zgodnie z harmonogramem za pomocą zintegrowanego systemu, który zarządza wszystkimi elementami programu.

Webinar na żądanie

Zintegrowane planowanie i realizacja programu w przemyśle lotniczym i obronnym

Digitalizacja umożliwia doskonałość realizacji programu

Firmy z branży lotniczej i obronnej starają się dziś ulepszyć procesy planowania i realizacji programu, aby prezentować dokładne i kompletne oferty, ograniczać koszty związane z przetargami i kontrolować wydatki oraz harmonogramy. Usprawnienie programu bezpośrednio wpływa na prawdopodobieństwo pozyskania nowych klientów, a utrzymanie kontroli oznacza mniejszą liczbę niespodziewanych kosztów na etapie realizacji.

Niniejszy webinar zaprezentuje systemowe podejście do planowania i realizacji programu, które integruje koszty, terminy, ryzyko i wymagania techniczne w ramach zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie rozwiązania do zarządzania programem.

Zintegrowane planowanie i realizacja programu w przemyśle lotniczym i obronnym

Learn More

Planowanie programu i doskonałość jego wykonania są niezbędne do osiągnięcia sukcesu biznesowego we współczesnym przemyśle lotniczym i obronnym. Wejście na rynek nowych, tańszych i bardziej elastycznych dostawców stanowi coraz większe zagrożenie, ponieważ programy stale nie spełniają celów w zakresie kosztów i dostaw. Uznani dostawcy są zmuszeni do zwiększania wydajności oraz zmniejszania wydatków bezpośrednich i pośrednich, a zatem kierują swoją uwagę w stronę zintegrowanych systemów planowania i realizacji programów, aby zapewnić dokładność i kompletność ofert, redukcję ich kosztów oraz kontrolę budżetów i harmonogramów programów.

Nasze rozwiązanie umożliwia planowanie i realizację programu na podstawie wspólnej struktury podziału pracy (WBS). Pozwala na tworzenie szacunków opartych na dotychczasowej wydajności oraz integruje koszty, harmonogramy, wymagania, procesy oraz dane wejściowe i wyjściowe, umożliwiając pełną definicję pakietów roboczych. Stanowi jedno źródło wszystkich informacji dotyczących szacowania i realizacji programu, w tym zarządzania ryzykiem i możliwościami. Obsługuje również zintegrowany plan generalny, zintegrowany harmonogram główny oraz zarządzanie wartością dodaną. Rozwiązanie to pozwoli z powodzeniem realizować programy w obecnym środowisku, ostatecznie zwiększając zyski oraz poprawiając reputację i zdolność do inwestycji, jak również pozyskiwania nowych programów.

Zintegrowane planowanie i realizacja programu w przemyśle lotniczym i obronnym

Webinar na żądanie | 37 min.

Zintegrowane planowanie i realizacja programu w przemyśle lotniczym i obronnym

Digitalizacja umożliwia doskonałość realizacji programu

Dotrzymaj terminów, pracuj w ramach budżetu i spełnij wymagania techniczne

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Bill of Materials Management

Utwórz koncepcyjne odzwierciedlenie produktu (logiczne/fizyczne) i przypisz je do struktury WBS dla celów planowania. Stwórz szczegółową listę BOM w fazie realizacji na podstawie tego odzwierciedlenia.

Change Management

Przypisuj zmiany w programie bezpośrednio do planów projektowych. Koordynuj projektowanie i wydawanie elementów i kontroluj konfigurację w wielu projektach, które często są niezwiązane ze sobą.

Document Management & Publishing

Dopilnuj, by projektowanie i dokumentacja były zsynchronizowane ze zmianami w produkcie, aby skrócić czas rozwoju i obniżyć jego koszty przy jednoczesnej poprawie dokładności i efektywności dokumentów. Obsługuj wymagania dotyczące danych kontraktowych.

Organization & Navigation

Zarządzaj biblioteką wspólnych struktur WBS. Utwórz strukturę WBS dla konkretnego programu poprzez skopiowanie odpowiednich elementów ze struktury wspólnej. Definiuj pakiety robocze, szacunki zasobów i rezultaty.

Program Planning

Stwórz program IMP obejmujący wydarzenia, osiągnięcia i kryteria. Rozpoznawaj, kojarz i raportuj elementy struktury WBS powiązane z każdym kryterium.

Project Management

Automatycznie twórz harmonogramy z wykorzystaniem elementów roboczych z WBS i programu IMP. Przypisuj zasoby i zarządzaj rezultatami. Aktualizuj harmonogram na podstawie zmian w strukturze WBS, aby móc odzyskiwać dane i ograniczyć ryzyko.

Verification & Validation

Rejestruj wszystkie istotne wymagania dotyczące programu i przedsięwzięć projektowych. Powiąż wymagania z elementami programu, aby śledzić je i zapewnić ich realizację zgodnie z tymi wymaganiami.

Workflow Management

Zarządzaj ewolucją planu programu i wykorzystuj przepływy informacji, by kontrolować wykonywanie zmian lub zadań w programie.