In-service Data Management

Zarządzanie danymi w eksploatacji
Produkty dla przemysłu lotniczego i obronnego są bardzo złożone — muszą działać w ekstremalnych warunkach oraz utrzymywać najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności, a cykl ich życia jest zazwyczaj bardzo długi. Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia w eksploatacji utrzymuje nadzór nad fizyczną konfiguracją sprzętu w celu wsparcia konserwacji poprzez charakterystykę statusu i historię usuwania/instalacji/kontroli części. Wykorzystując podstawowe funkcje PLM w aspektach takich jak bezpieczeństwo, przepływ informacji, zmiany i zarządzanie dokumentacją, nasze podejście łączy listy zasobów BOM i wiedzę z fizycznymi strukturami w celu usprawnienia obsługi.
Produkty dla przemysłu lotniczego i obronnego są bardzo złożone — muszą działać w ekstremalnych warunkach oraz utrzymywać najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności, a cykl ich życia jest zazwyczaj bardzo długi. Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia w eksploatacji utrzymuje nadzór nad fizyczną konfiguracją sprzętu w celu wsparcia konserwacji poprzez charakterystykę statusu i historię usuwania/instalacji/kontroli części. Wykorzystując podstawowe funkcje PLM w aspektach takich jak bezpieczeństwo, przepływ informacji, zmiany i zarządzanie dokumentacją, nasze podejście łączy listy zasobów BOM i wiedzę z fizycznymi strukturami w celu usprawnienia obsługi.
Zarządzanie danymi w eksploatacji

Learn More

Gdy produkty w przemyśle lotniczym i obronnym zostają oddane do eksploatacji, producenci muszą zapewnić dostępność operacyjną i ograniczyć koszty obsługi posprzedażowej. Ze względu na to, że cykle życia tych produktów są zazwyczaj długie, bardzo ważne jest utrzymanie konfiguracji produktów w stanie niezmienionym. Nie można dopuścić do opóźnienia wsparcia produktowego ze względu na brak informacji potrzebnych do zaplanowania, ujęcia w harmonogramie i ostatecznego przeprowadzenia konserwacji.

Efektywne zarządzanie danymi w eksploatacji można osiągnąć przez utrzymywanie bazy zintegrowanych informacji przez cały cykl życia danego zasobu, wraz z zamkniętym obiegiem informacji zwrotnej między wszystkimi zaangażowanymi obszarami. Ten ciąg połączonych danych i wiedzy o produkcie to „cyfrowy wątek”, który zapewnia zamknięty obieg wiedzy — od informacji zgodnych z projektem i określonych w planie przez informacje poprodukcyjne, konserwacyjne i obsługowe, aż po stosowną do wymagań likwidację.

Nasze rozwiązanie oferuje podejście w formie cyfrowego wątku do zarządzania danymi eksploatacyjnymi, umożliwiając producentom, właścicielom i organizacjom serwisowym wspieranie złożonych produktów w środowisku serwisowym. To oparte na konfiguracji środowisko zapewnia ukierunkowane na usługi definicje produktów fizycznych i informacje dotyczące konserwacji, które ułatwiają dokładne i szybkie wykonywanie operacji o kluczowym znaczeniu.

Zarządzanie danymi w eksploatacji

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.