Engineering Data Management

Zarządzanie danymi inżynieryjnymi

Współczesne firmy w branży lotniczej i obronnej muszą tworzyć programy, które spełnią wszystkie wymagania techniczne, regulacyjne i eksploatacyjne zgodnie z budżetem i harmonogramem, zapewniając przy tym, że procedury projektowe i produkcyjne są udokumentowane oraz odpowiednio śledzone. Nasze multidyscyplinarne rozwiązanie integruje zarządzanie wymaganiami, bezpieczną współpracę z dostawcami oraz zarządzanie procesami inżynieryjnymi w postaci jednego środowiska dla danych mechanicznych, elektronicznych, dotyczących oprogramowania i symulacji, aby można było sprostać tym wyzwaniom.

Współczesne firmy w branży lotniczej i obronnej muszą tworzyć programy, które spełnią wszystkie wymagania techniczne, regulacyjne i eksploatacyjne zgodnie z budżetem i harmonogramem, zapewniając przy tym, że procedury projektowe i produkcyjne są udokumentowane oraz odpowiednio śledzone. Nasze multidyscyplinarne rozwiązanie integruje zarządzanie wymaganiami, bezpieczną współpracę z dostawcami oraz zarządzanie procesami inżynieryjnymi w postaci jednego środowiska dla danych mechanicznych, elektronicznych, dotyczących oprogramowania i symulacji, aby można było sprostać tym wyzwaniom.

Zarządzanie danymi inżynieryjnymi

Learn More

Coraz więcej segmentów w branży lotniczej i obronnej może spodziewać się stałego rozwoju i wzrostu w najbliższej przyszłości. Wyzwaniem obecnie — w przypadku programów komercyjnych oraz kontraktów rządowych — jest dostarczenie produktu, który spełni wszystkie wymagania techniczne oraz dotyczące wydajności w ramach wyznaczonego budżetu i harmonogramu. Wymusza to na producentach OEM oraz dostawcach nieustanną transformację rozbudowanych łańcuchów dostaw w celu optymalizacji całkowitej produktywności przy jednoczesnym utrzymaniu wysoce dynamicznej siły roboczej, która wykorzystuje procesy cyfrowe.

Aby nasi klienci mogli sprostać tym wyzwaniom, oferujemy multidyscyplinarne podejście do zarządzania cyklem życia w branży lotniczej i obronnej, które integruje zarządzanie wymaganiami, bezpieczną współpracę z dostawcami oraz zarządzanie procesami inżynieryjnymi w postaci platformy dla danych mechanicznych, elektronicznych, dotyczących oprogramowania i symulacji w jedno oparte na współpracy środowisko. Takie podejście skutkuje inteligentnym zarządzaniem, udostępnianiem oraz synchronizacją danych dotyczących różnych konfiguracji produktów, dziedzin projektowania i funkcji organizacyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszej w branży wydajności oraz skalowalności platformy.

Zarządzanie danymi inżynieryjnymi

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Wygeneruj jedną, bezpieczną i multidyscyplinarną listę materiałową BOM dla programów lotniczych i zarządzaj nią od początkowego konceptu aż do wycofania dla wszystkich konfiguracji produktu. Twórz, wizualizuj i aktualizuj listy BOM ze wszystkich dziedzin.

Document Management & Publishing

Twórz specyfikacje, raporty z analiz, ilustracje 2D/3D, arkusze kalkulacyjne, wyniki badań i inne publikacje techniczne, które są dostosowane do zmian w produktach, aby zredukować czas i koszty rozwoju.

Electrical Distribution System Management

Wykorzystaj kompleksowe rozwiązanie w zakresie dystrybucji energii elektrycznej i zarządzania cyklem życia okablowania, które obejmuje wszystkie etapy powstawania koncepcji, tworzenia, analizy, produkcji, serwisu i utylizacji po zakończeniu eksploatacji.

Mechanical Design Management

Zintegruj procesy i zarządzaj nimi z poziomu różnych narzędzi MCAD w jednym środowisku PDM. Udostępniaj dane projektowe, rewizje oraz konfiguracje produktów w różnych lokalizacjach oraz szerokich łańcuchach dostaw.

PCB Data Management

Zapewnij integrację globalnych zespołów projektowych i dostawców układów elektronicznych przez połączenie danych dotyczących płytek drukowanych i innych danych ECAD ze wszystkich lokalizacji w programie lotniczym i obronnym w jednym systemie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

PLM Foundation

Koordynuj wdrożenia wielostanowiskowe w całym globalnym przedsiębiorstwie i zarządzaj nimi za pomocą naszej skalowalnej/elastycznej platformy PLM. Ustal hierarchię klas części/komponentów oraz wizualizuj, analizuj i sprawdzaj poprawność projektów 3D pochodzących z wielu systemów CAD.

Simulation & Test Management

Efektywnie zarządzaj systemem CAE, testami i symulacjami systemu oraz udostępniaj je osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji. Szybciej i z większą pewnością dostarczaj produkty odznaczające się większą innowacyjnością.

Sourcing & Supplier Integration

Zwiększaj zaangażowanie dostawców w rozwój produktu i zapewnij poszczególnym działom przedsiębiorstwa wgląd w szczegółowe informacje o dostawcach.

Verification & Validation

Zamknij obieg wymagań, rejestrując je i kojarząc z wynikami weryfikacji i walidacji uzyskanymi dzięki przeprowadzaniu testów pod kątem poszczególnych wymagań.