E/E Systems Development

Nasze rozwiązania do rozwoju systemów E/E wykorzystują podejście oparte na modelu, które zapewnia ciągłość danych cyfrowych w ramach całego łańcucha wartości.

Wyzwania związane z projektem układu elektrycznego oraz jego integracją oznaczają, że producenci OEM z branży lotniczej i obronnej, a także ich dostawcy wdrażają cyfrowe, zintegrowane, skalowalne i ekonomiczne podejście, które pozwala im ograniczyć ryzyko programowe i biznesowe. Oferujemy rozwiązanie oparte na modelu, które zapewnia ciągłość danych cyfrowych i obejmuje cały łańcuch wartości układów elektrycznych: od definicji systemu elektrycznego platformy, przez jego projekt, certyfikację i produkcję aż po wsparcie eksploatacji w całym cyklu życia.

Wyzwania związane z projektem układu elektrycznego oraz jego integracją oznaczają, że producenci OEM z branży lotniczej i obronnej, a także ich dostawcy wdrażają cyfrowe, zintegrowane, skalowalne i ekonomiczne podejście, które pozwala im ograniczyć ryzyko programowe i biznesowe. Oferujemy rozwiązanie oparte na modelu, które zapewnia ciągłość danych cyfrowych i obejmuje cały łańcuch wartości układów elektrycznych: od definicji systemu elektrycznego platformy, przez jego projekt, certyfikację i produkcję aż po wsparcie eksploatacji w całym cyklu życia.

Video

Aerospace E/E systems development and the digital twin

Aerospace E/E systems development and the digital twin

Watch this video to see how Aerospace and Defense OEMs and their suppliers use a model-based engineering approach that supports the digital thread and enriches the E/E systems digital twin.

Nasze wiodące w branży rozwiązanie oferuje kompleksowy system oparty na modelu, który jest zintegrowany z systemami ECAD, MCAD, PLM oraz narzędziami do symulacji.

Learn More

Rygorystyczne wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń zwiększyły zapotrzebowanie na elektryfikację w branży lotniczej i obronnej. Nawet kilkuprocentowa oszczędność energii może znacząco podwyższyć rentowność działalności. Niższe zużycie paliwa oraz obniżenie kosztów eksploatacji to bardzo istotne wymagania, jednak priorytetem pozostaje wciąż obniżenie ryzyka programowego, certyfikacja i zapewnienie zgodności z przepisami.

Nasze wiodące w branży rozwiązanie oferuje kompleksowy system oparty na modelu, który jest zintegrowany z systemami ECAD, MCAD, PLM oraz narzędziami do symulacji.

Nasze wiodące w branży rozwiązanie oferuje kompleksowy system oparty na modelu, który jest zintegrowany z systemami ECAD, MCAD, PLM oraz narzędziami do symulacji.

Webinar na żądanie | 28 min.

Aircraft wire harness fabrication

Clock and calendar images overlay two people working on plans at a desk with a laptop, cellphone and ruler in view

Harness manufacturing: Maintain profitability under pressure

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

E/E Data Management & Integrations

Zarządzaj danymi i procesami kontroli oraz wykorzystuj integracje w celu zapewnienia kompleksowego przepływu informacji w procesie rozwoju. Zarządzaj zmianami i konfiguracjami, zarówno między domenami w ramach procesu rozwoju produktu, jak i podczas używania wszystkich głównych narzędzi MCAD i PLM.

E/E Systems Definition & Optimization

Optymalizuj architekturę elektryki i elektroniki (E/E) pod kątem takich celów jak koszt, masa i przepustowość. Definiuj i konsoliduj funkcje. Twórz i analizuj specyfikacje układów elektrycznych i elektronicznych, wbudowanego oprogramowania oraz sieci.

Electrical Compliance

Środowisko rozwoju elektryki w oparciu o model (MBE) zapewnia możliwość szybkiej i dokładnej analizy kontrolowanej konfiguracji cyfrowego bliźniaka pod kątem zgodności z wymaganiami.

Electrical Document Publication & Use

Ponownie wykorzystaj dane projektowe do tworzenia publikacji technicznych, dokumentowania zmian projektowych oraz diagnostyki i rozwiązywania problemów z układami elektrycznymi. Automatyzuj zadania związane z publikacjami, jak na przykład partycjonowanie schematów elektrycznych i stylizacja grafik z obsługą wielu języków.

Electrical Systems Engineering

Twórz projekty i symulacje systemów dystrybucji energii elektrycznej za pomocą funkcji interaktywnego projektowania układów logicznych i okablowania, a także zautomatyzowanych narzędzi inżynierii generatywnej. Integruj i weryfikuj wdrożenia układów elektrycznych. Zoptymalizuj złożoność układów elektrycznych, wykorzystując wskaźniki i zaawansowane kontrole reguł projektowych do analizy układów.

Harness Engineering & Manufacturing

Projektuj, konstruuj i weryfikuj wiązki przewodów pod kątem produkcji. Optymalizuj procesy kosztorysowania, produkcji i montażu okablowania w celu zwiększenia wydajności, przepustowości i rentowności. Opracuj dokładną i zoptymalizowaną dokumentację produkcyjną okablowania w celu zwiększenia wydajności.