Electrical Compliance

Środowisko rozwoju elektryki w oparciu o model (MBE) zapewnia możliwość szybkiej i dokładnej analizy kontrolowanej konfiguracji cyfrowego bliźniaka pod kątem zgodności elektrycznej.

Wyzwania związane z rosnącą złożonością systemów elektrycznych wymagają od branży lotniczej i obronnej opracowania nowych funkcji, które odpowiadają potrzebom skomplikowanych misji. Wysiłek i ryzyko związane z zachowaniem zgodności projektów elektrycznych rosną wraz ze złożonością. Środowisko rozwoju elektryki w oparciu o model (MBE) zapewnia możliwość szybkiej i dokładnej analizy kontrolowanej konfiguracji cyfrowego bliźniaka pod kątem zgodności z wymaganiami.

Wyzwania związane z rosnącą złożonością systemów elektrycznych wymagają od branży lotniczej i obronnej opracowania nowych funkcji, które odpowiadają potrzebom skomplikowanych misji. Wysiłek i ryzyko związane z zachowaniem zgodności projektów elektrycznych rosną wraz ze złożonością. Środowisko rozwoju elektryki w oparciu o model (MBE) zapewnia możliwość szybkiej i dokładnej analizy kontrolowanej konfiguracji cyfrowego bliźniaka pod kątem zgodności z wymaganiami.

Video

Managing aerospace risk and effort to demonstrate compliance

Managing aerospace risk and effort to demonstrate compliance

Electrical compliance is becoming more costly and manual reporting poses delays that can impact aerospace program profitability. Direct access to the digital twin enables flight phase analysis and scenarios. Engineers can then produce reports showing analysis results and design details to support the Type Certification and EIS milestones.

Nasze rozwiązanie oferuje unikalny zestaw narzędzi, które pomagają ograniczyć ryzyko programowe i dbają o zgodność systemów elektrycznych, co przyspiesza czas wprowadzenia produktu na rynek i pozwala na wcześniejsze wykonanie analizy obciążeń elektrycznych (ELA). Dzięki temu inżynierowie mogą poświęcić więcej czasu na innowacyjne zadania i tworzenie raportów konfiguracji dla organów certyfikujących, co przyspiesza uzyskanie zatwierdzeń.

Learn More

Liczne wyzwania dotyczące zgodności można dziś ograniczyć, przechodząc do środowiska opartego na modelu. Obniża to ryzyko programowe związane z systemem i pozwala na tworzenie innowacji dla elementów elektrycznych i elektronicznych oraz ich integracji. Taka ewolucja pozwala ograniczyć ryzyko związane ze zgodnością poprzez ocenę wszystkich konfiguracji projektu elektrycznego w różnych warunkach oraz scenariuszach działania.

Nasze rozwiązanie oferuje unikalny zestaw narzędzi, które pomagają ograniczyć ryzyko programowe i dbają o zgodność systemów elektrycznych, co przyspiesza czas wprowadzenia produktu na rynek i pozwala na wcześniejsze wykonanie analizy obciążeń elektrycznych (ELA). Dzięki temu inżynierowie mogą poświęcić więcej czasu na innowacyjne zadania i tworzenie raportów konfiguracji dla organów certyfikujących, co przyspiesza uzyskanie zatwierdzeń.

Nasze rozwiązanie oferuje unikalny zestaw narzędzi, które pomagają ograniczyć ryzyko programowe i dbają o zgodność systemów elektrycznych, co przyspiesza czas wprowadzenia produktu na rynek i pozwala na wcześniejsze wykonanie analizy obciążeń elektrycznych (ELA). Dzięki temu inżynierowie mogą poświęcić więcej czasu na innowacyjne zadania i tworzenie raportów konfiguracji dla organów certyfikujących, co przyspiesza uzyskanie zatwierdzeń.

Webinar na żądanie | 53 min.

6 Ways to Reduce Aerospace and Defense Program Risk

6 Ways to Reduce A&D Program Risk

How a digital twin of platform electrical system reduces program risk

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

E/E Data Management & Integrations

Zarządzaj danymi i procesami kontroli oraz wykorzystuj integracje w celu zapewnienia kompleksowego przepływu informacji w procesie rozwoju. Zarządzaj zmianami i konfiguracjami, zarówno między domenami w ramach procesu rozwoju produktu, jak i podczas używania wszystkich głównych narzędzi MCAD i PLM.

E/E Systems Definition & Optimization

Optymalizuj architekturę elektryki i elektroniki (E/E) pod kątem takich celów jak koszt, masa i przepustowość. Definiuj i konsoliduj funkcje. Twórz i analizuj specyfikacje układów elektrycznych i elektronicznych, wbudowanego oprogramowania oraz sieci.

Electrical Document Publication & Use

Ponownie wykorzystaj dane projektowe do tworzenia publikacji technicznych, dokumentowania zmian projektowych oraz diagnostyki i rozwiązywania problemów z układami elektrycznymi. Automatyzuj zadania związane z publikacjami, jak na przykład partycjonowanie schematów elektrycznych i stylizacja grafik z obsługą wielu języków.

Electrical Systems Engineering

Twórz projekty i symulacje systemów dystrybucji energii elektrycznej za pomocą funkcji interaktywnego projektowania układów logicznych i okablowania, a także zautomatyzowanych narzędzi inżynierii generatywnej. Integruj i weryfikuj wdrożenia układów elektrycznych. Zoptymalizuj złożoność układów elektrycznych, wykorzystując wskaźniki i zaawansowane kontrole reguł projektowych do analizy układów.

Harness Engineering & Manufacturing

Projektuj, konstruuj i weryfikuj wiązki przewodów pod kątem produkcji. Optymalizuj procesy kosztorysowania, produkcji i montażu okablowania w celu zwiększenia wydajności, przepustowości i rentowności. Opracuj dokładną i zoptymalizowaną dokumentację produkcyjną okablowania w celu zwiększenia wydajności.