Projektowanie silników lotniczych

Projektowanie silników lotniczych

Większa efektywność zużycia paliwa, parametry ciągu, kontrola emisji, znacząco ulepszone zarządzanie odprowadzaniem ciepła, skrócony czas wprowadzania na rynek i umowy serwisowe z rozliczeniami godzinowymi: tak przedstawiają się istotne wymagania stawiane przed producentami silników dla branży lotniczej i obronnej. Nasze rozwiązanie odpowiada na wyśrubowane wymagania dotyczące wprowadzania silników lotniczych do eksploatacji. Zapewniamy najlepsze w klasie rozwiązanie umożliwiające producentom OEM szybsze wprowadzanie na rynek odpowiednich modeli silników lotniczych, spełniających z nawiązką wymagania klientów.

Większa efektywność zużycia paliwa, parametry ciągu, kontrola emisji, znacząco ulepszone zarządzanie odprowadzaniem ciepła, skrócony czas wprowadzania na rynek i umowy serwisowe z rozliczeniami godzinowymi: tak przedstawiają się istotne wymagania stawiane przed producentami silników dla branży lotniczej i obronnej. Nasze rozwiązanie odpowiada na wyśrubowane wymagania dotyczące wprowadzania silników lotniczych do eksploatacji. Zapewniamy najlepsze w klasie rozwiązanie umożliwiające producentom OEM szybsze wprowadzanie na rynek odpowiednich modeli silników lotniczych, spełniających z nawiązką wymagania klientów.

Projektowanie silników lotniczych

Learn More

Popyt na nowe silniki lotnicze stale rośnie. Globalny wzrost gospodarczy, obserwowany zwłaszcza w Azji, przyczynia się do rozwoju podróży pasażerskich, skutkując wzrostem zamówień na komercyjne statki powietrzne. Z kolei napięcia i niepokoje występujące w różnych częściach świata powodują zwiększenie liczby zamówień na samoloty i śmigłowce wojskowe. Poza wzrostem popytu producenci silników lotniczych muszą liczyć się z innym czynnikiem w postaci wymagania umów serwisowych z rozliczeniami godzinowymi, stającymi się powoli standardowym rozwiązaniem, korzystnym zarówno dla producentów części OEM, jak i linii lotniczych.

Każdy nowy silnik wymaga świadectw potwierdzających jego zgodność z tysiącami wymogów prawnych i wynikających z umów. W takich warunkach zespoły konstruktorów muszą rozwiązywać złożone problemy związane z projektowaniem, korzystając przy tym z rozproszonego łańcucha partnerów dostarczających usługi w zakresie projektowania. Takie wyzwania wymagają wdrożenia pełnego modelu cyfrowego: cyfrowego przepływu informacji z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT).

Odpowiadając na potrzeby procesu rozwoju silników lotniczych — w zakresie konstrukcji, układów mechanicznych, inżynierii systemów, a także testowania i weryfikacji — nasza kompleksowa oferta rozwiązań umożliwia stosowanie podejścia opartego na pełnym modelu cyfrowym do projektowania innowacyjnych silników i komponentów, przy jednoczesnym udoskonaleniu samego procesu rozwoju produktu. Nasze rozwiązanie umożliwia producentom opracowywanie bardziej efektywnych silników lotniczych o lepszych parametrach działania oraz szybsze wprowadzanie ich na rynek.

Projektowanie silników lotniczych

Webinar na żądanie | 60 min.

Odkryj konstrukcje lotnicze na nowo, korzystając z technik projektowania generatywnego oraz zaawansowanych kompozytów

Poznaj nowe technologie, które mogą pomóc firmom z branży lotniczej zmienić oblicze tworzonych maszyn.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

CAE Simulation

Zunifikowana, współdzielona platforma symulacji 3D umożliwia przewidywanie działania części i procesów. Możesz teraz precyzyjnie przewidywać wydajność produktu oraz przyspieszać procesy symulacji prowadzonych przez zespoły konstrukcyjne zajmujące się opracowywaniem produktów dla branży lotnicze j i obronnej.

Composite Design Integration

Rozwiązanie przyspiesza cały proces symulacji materiałów kompozytowych w formie laminatów, oferując dostęp do funkcji projektowania kompozytów, solwerów oraz kompleksowego przetwarzania końcowego. Zastosowanie materiałów kompozytowych umożliwia wytwarzanie lżejszych, a zarazem bardziej wytrzymałych produktów.

Design for Additive Manufacture

Zapewnij sobie wolność projektowania. Technologia Convergent Modeling™, projektowanie generatywne oraz optymalizacja topologii przyczyniają się do powstawania wytrzymalszych i lżejszych projektów, których wytwarzanie stało się możliwe dopiero teraz, za sprawą nowych technik, na przykład technologii wytwarzania addytywnego.

Design Interoperability

Oferowane przez nas rozwiązanie ułatwia współpracę i zwiększa interoperacyjność różnych narzędzi do projektowania, na przykład systemów MCAD i ECAD, z myślą o zapewnieniu wzajemnej zgodności i zapobieganiu konieczności poprawek.

Digital Mockup

Dzięki narzędziom modelowania cyfrowego w czasie rzeczywistym możesz sprawnie rozwiązywać problemy dotyczące projektu, jak na przykład kwestie interferencji i dostępności. Przy użyciu modelu cyfrowego można również przeprowadzać analizy ruchu na wczesnym etapie cyklu życia produktu.

Integrated BOM Management

Zarządzaj definicjami inżynieryjnych list BOM: od prostych konstrukcji CAD po złożone definicje produktów. Rozwiązanie obsługuje wstępne planowanie i dopracowywanie definicji produktu poprzez projektowanie, rozwój, produkcję, serwisowanie i nie tylko.

Knowledge Reuse

Zwiększenie ponownego wykorzystania projektów i wiedzy na temat procesów pozwala podnieść wydajność tworzenia nowych projektów silników lotniczych na podstawie już istniejących, a zarazem obniżyć koszty.

Model Based Definition

Pozwala również tworzyć pełne cyfrowe definicje produktu w ramach modeli 3D, eliminując tym samym konieczność sporządzania tradycyjnych rysunków.

Product Modeling

Możesz opracowywać bardziej innowacyjne rozwiązania o wyższej jakości po niższych kosztach. Nasze rozwiązanie zapewnia wydajność, efektywność i oszczędność wykraczające poza proces projektowania na wszystkich etapach rozwoju produktu.