Zaawansowane wytwarzanie w procesie powstawania produktu

Zaawansowane wytwarzanie w procesie powstawania produktu

Przedsiębiorstwa z branży przemysłu lotniczego i obronnego mierzą się obecnie z bezprecedensowymi wyzwaniami, ponieważ ich wymagający klienci przykładają coraz większą wagę do transparentności w realizacji programów. Aby skutecznie konkurować na rynku i osiągnąć doskonałość w realizacji programów, przedsiębiorstwa muszą umieścić wytwarzanie w centrum procesu rozwoju programu. Zintegrowane środowisko ułatwiające współpracę umożliwia stosowanie procesu opartego na modelu, obejmującego działania od projektowania CAD/CAM po obróbkę CNC i kontrolę jakości oraz zapewniającego wydajność na zupełnie nowym poziomie.

Przedsiębiorstwa z branży przemysłu lotniczego i obronnego mierzą się obecnie z bezprecedensowymi wyzwaniami, ponieważ ich wymagający klienci przykładają coraz większą wagę do transparentności w realizacji programów. Aby skutecznie konkurować na rynku i osiągnąć doskonałość w realizacji programów, przedsiębiorstwa muszą umieścić wytwarzanie w centrum procesu rozwoju programu. Zintegrowane środowisko ułatwiające współpracę umożliwia stosowanie procesu opartego na modelu, obejmującego działania od projektowania CAD/CAM po obróbkę CNC i kontrolę jakości oraz zapewniającego wydajność na zupełnie nowym poziomie.

Zaawansowane wytwarzanie w procesie powstawania produktu

Learn More

Programy realizowane przez przemysł lotniczy i obronny stają się coraz bardziej złożone, przetargi stanowią coraz większe wyzwanie, a priorytety klientów ulegają zmianom. Firmy z branży lotniczej muszą również liczyć się z koniecznością spełnienia wielu wymogów prawnych, mających na celu zapewnienie udokumentowania i identyfikowalności praktyk dotyczących projektowania i wytwarzania. Nacisk na skuteczniejszą realizację programów jest obecnie bezprecedensowy.

Zdobycie zamówień w wysoce konkurencyjnym środowisku wymaga od przedsiębiorstw z branży przemysłu lotniczego składania atrakcyjnych ofert, demonstrujących również ich zdolność do realizacji celów programu oraz przestrzegania wymagań i harmonogramów produkcji. Nie jest to bynajmniej łatwe zadanie i wymaga przemyślenia na nowo kompleksowego zarządzania programami, od wstępnej koncepcji po realizację programu.

Aby to osiągnąć, przedsiębiorstwa muszą znaleźć efektywniejsze metody zwiększania współpracy między zespołami projektowymi i wytwarzaniem. Branża potrzebuje podejścia do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) opartego na procesach, uwzględniającego kwestie inżynierii wytwarzania we wszystkich aspektach rozwoju produktu, od jego opracowywania po rozwiązania inżynieryjne i wytwarzanie. Zaangażowanie działu ds. inżynierii wytwarzania na wczesnym etapie procesu rozwoju produktu umożliwia lepszą ocenę alternatywnych rozwiązań produktowych, bardziej precyzyjne planowanie skutkujące terminowym uruchomieniem projektu oraz sprawniejszą komunikacją z halą produkcyjną.

Zaawansowane wytwarzanie w procesie powstawania produktu

Webinar na żądanie | 30 min.

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe obszary tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Zarządzanie wieloma listami BOM konstrukcji lotniczych w formatach różnych systemów CAD, na przykład inżynieryjną listą BOM, strukturami inżynierii wytwarzania oraz listą procesową umożliwia skrócenie czasu wprowadzenia właściwego produktu na rynek, bez konieczności poprawek.

Design Validation

Przy użyciu naszych rozwiązań do wizualnej analizy i sprawdzania poprawności produktów możesz szybko dokonywać syntezy informacji, sprawdzać projekty pod kątem zgodności z wymaganiami oraz podejmować decyzje na podstawie informacji.

Die Design Validation

Możesz zautomatyzować projektowanie konstrukcji tłocznika i sprawdzać warunki jego działania przy użyciu symulacji parametrów termiczno-mechanicznych. Zapobiegaj powstawaniu i pogłębianiu się pęknięć, stresu termicznego i zmęczenia.

Drive All CNC Operations with One CAM System

Jedno rozwiązanie do obsługi wytwarzania wspomaganego komputerowo (CAM) pozwala efektywnie programować wszelkie prace, od obróbki maszynowej i odlewanie po frezowanie 5-osiowe i zautomatyzowane operacje robotyczne.

Industrialize Additive Manufacturing

Twórz rewolucyjne produkty dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do obsługi wytwarzania addytywnego. Projektuj, przeprowadzaj symulacje, przygotowuj, drukuj oraz sprawdzaj poprawność prototypów lub finalnych części stosowanych w przemyśle lotniczym lub obronnym wykonanych na zróżnicowanym sprzęcie do drukowania 3D.

Manage Manufacturing Data & Process Knowledge

Łącz ludzi, systemy i maszyny na etapie planowania procesów produkcji wykorzystującego cyfrowy przepływ informacji w charakterze centralnego źródła danych, aby nieustająco kumulować wiedzę i stale doskonalić operacje. Umożliwiaj współpracę wielu zespołów.

Manufacture Composites

Kompleksowe rozwiązanie CAM do optymalizacji cięcia i wykrawania, rzutowania laserowego, nakładania taśm i rozmieszczania włókien umożliwia wytwarzanie spójnych i powtarzalnych zaawansowanych technologicznie, kompozytowych konstrukcji stosowanych w przemyśle lotniczym.

Manufacturing Quality Planning

Rozwiązanie umożliwia analizowanie wpływu procesów produkcji na cechy i zakresy tolerancji projektu, uwypuklając źródła i zakresy zmienności wymiarów. Możesz wyeliminować konieczność budowania kosztownych prototypów, jednocześnie obniżając koszty robocizny, narzędzi i metrologii.

Progressive Die Design Validation

Zwiększaj produktywność dzięki automatyzacji nużących zadań i usprawnianiu złożonych progresywnych procesów projektowania odlewów przy użyciu kompleksowego rozwiązania do wytwarzania części z blachy o prostych krawędziach i nieregularnych kształtach.