콘텐츠로 바로가기

Efektivní řízení výroby? APS vám pomůže plánovat a optimalizovat

On Demand video coming soon

Bez použití plánovacích nástrojů APS je kapacitní plánování velice náročné.

ERP systémy vám pomohou udržovat přehled o množství skladovaného materiálu, ale nezajistí alternativní plán například ve chvíli, kdy se zpozdí dodavatel. V APS lze zadat simulaci vývoje každé zakázky. Zákazníkům je tak možné vždy a takřka za každých podmínek garantovat správný a reálně uskutečnitelný termín dodávky.

Uživatelé zjistili, že používáním APS Preactor dosáhli široký záběr hmatatelných přínosů. Přínosy mají skutečný dopad na finanční ukazatele společnosti. Zde jsou jen některé přínosy, uživatelů:

 • zvýšení produktivity o 15 až 20 procent,
 • snížení zásob o 40 až 50 procent,
 • snížení rozpracovanosti o 40 až 50 procent,
 • zlepšení v plnění dodávek o 50 až 90 procent,
 • dokonalejší využití kritických zdrojů,
 • dokonalé řízení výroby,
 • návratnost investice (ROI) je měřena v týdnech, ne v letech!

Registrujte se na webinář, který se uskuteční 24. října, a seznamte se s řešením APS Preactor. Na webináři se budeme věnovat těmto tématům:

 • Jakým způsobem se v APS plánuje a proč Excel nestačí
 • Příprava dat je pro zavedení APS klíčová
 • Jak APS Preactor konkrétně pomáhá – ukázky z praxe
 • Ukázka standardní funkcionality plánování (ovládání, pravidla propojení, materiálový prohlížeč, rozvrhovací pravidla, sekundární omezení, reporty)

Přečtěte si více o APS Preactor

Webinářem s praktickou ukázkou provedou specialisté na APS Preactor ze společnosti Minerva Česká republika.

Minerva Infographics

웨비나 시청 등록하기

비디오 소식을 받으시려면 이메일을 등록해 주십시오

죄송합니다!

등록 중 오류가 발생했습니다. 다시 시도해 주십시오.

감사합니다. 귀하의 정보가 등록됐습니다.

Siemens Digital Industries Software 이메일에 처음 수신 등록하십니까? 곧 전송될 이메일에서 수신 동의 여부를 확인해 주십시오.

필수 입력 올바른 이메일 주소를 기입해 주십시오
필수 입력 값이 올바르지 않거나 너무 깁니다
필수 입력 값이 올바르지 않거나 너무 깁니다
필수 입력 값이 올바르지 않거나 너무 깁니다
필수 입력 값이 올바르지 않거나 너무 깁니다
필수 입력 올바른 전화번호를 기입해 주십시오
필수 입력 값이 올바르지 않거나 너무 깁니다
필수 입력 값이 올바르지 않거나 너무 깁니다
필수 입력 값이 올바르지 않거나 너무 깁니다

필수 입력
필수 입력 값이 올바르지 않거나 너무 깁니다
필수 입력 값이 올바르지 않거나 너무 깁니다
필수 입력 값이 올바르지 않거나 너무 깁니다