Siemens çözümleri ile Havacılık ve Uzay sektöründe elektrik sistemleri tasarımı

On Demand video coming soon

Uçağın elektrik ve elektronik mimarisini nasıl optimize edebilirim?

Elektrik ve elektronik mimarisi, tasarım proje dokümantasyonu

 Siemens Digital Industries Software sizi web seminerine katılmaya davet ediyor “Siemens çözümleri ile Havacılık ve Uzay sektöründe elektrik sistemleri tasarımı”. Webinar dili Türkçe ve İngilizce’dir.

 Bu web semineri, uçağın karmaşık Elektrik/Elektronik sistemlerinin tasarımı ve üretimi alanında  faaliyetleri olan Havacılık ve Uzay şirketlerine, bu firmaların tedarikçilerine ve alt yüklenicilerine yöneliktir.

 Webinerin ana konusu, elektrik ve elektronik mimarinin optimizasyonu, Model Tabanlı Sistem Mühendisliği- MBSE yaklaşımı, otomatik tasarım akışı ve yeni ürünlerin ve tasarım tekniklerinin uygulanmasının verimliliği nasıl artıracağı ve tasarımla doğru proje dokümantasyonun nasıl sağlanacağına yönelik olacaktır.

 Sunun Planı

 Savunma ve Uzay Semineri , 29 Eylül 2021

 Genel Oturum ( 60 Dakika ) – Elektrik / Elektronik Mimarisinde Tasarım ve Optimizasyon – Gürkan Göğüş – CDT

 Oturum 1 ( 45 Dakika ) – Savunma ve Uzay Sanayi’nde Doğrulama ve Sertifikasyon Uygunluğu – Oliver Neumann – Siemens Digital Industries Software

 Oturum 2 ( 45 Dakika ) – Kablaj Tasarımında Elektromanyetik Uyumluluk ( EMC / EMI ) – Koen De Langhe – Siemens Digital Industries Software

 Oturum 3 ( 45 Dakika ) – Kablaj Üretiminde Dijital İkiz Avantajları – Karin Jung –Siemens Digital Industries Software

 

  Webinarda sizleri bekliyoruz!

 

Please register to join the webinar

Register to get an email when this video becomes available

We're Sorry!

Sorry, your registration was not successful.

There was an error with the page submission. Please try again. You can also contact info.di.sisw@siemens.com for support.

Thank you, your information has been received.

Thank you for your registration. You will receive a confirmation email with login information shortly.

Field is required A valid email address is required
Field is required Please add a valid phone number
Field is required Invalid value or too long
Field is required Invalid value or too long
Field is required Invalid value or too long
Field is required Invalid value or too long