White paper

Integraal grip op het machinebouwproces

Onlangs heeft Siemens een benchmark uitgevoerd onder Nederlandse machinebouwers. Daaruit blijkt dat de directie zich met name richt op innovatie en productiviteitsverhoging. Om die doelen te bereiken is integraal zicht nodig op de processen: van ontwerp en engineering tot productie en onderhoud. Sterker nog: de informatievoorziening moet een closed-loop zijn, waarbij ook gebruiksdata van machines input leveren voor optimalisatie van producten en processen. Bedrijven die dat allemaal voor elkaar hebben noemen we een Holistic Digital Enterprise. In deze whitepaper wordt besproken welke strategische uitdagingen aan deze transitie ten grondslag liggen en hoe die uitdagingen te overwinnen zijn.

Fill out the form to get access

We're Sorry!

There was an error with the page submission. Please try again.

Thank you!

Download nu de whitepaper

This resource is now available.

Field is required A valid email address is required
Field is required Invalid value or too long
Field is required Invalid value or too long
Field is required Invalid value or too long
Field is required Invalid value or too long
Field is required Please add a valid phone number
Field is required Invalid value or too long
Field is required Invalid value or too long
Field is required Invalid value or too long

Field is required
Field is required Invalid value or too long
Field is required Invalid value or too long
Field is required Invalid value or too long

Onlangs heeft Siemens een benchmark uitgevoerd onder Nederlandse machinebouwers. Daaruit blijkt dat de directie zich met name richt op innovatie en productiviteitsverhoging. Om die doelen te bereiken is integraal zicht nodig op de processen: van ontwerp en engineering tot productie en onderhoud. Sterker nog: de informatievoorziening moet een closed-loop zijn, waarbij ook gebruiksdata van machines input leveren voor optimalisatie van producten en processen. Bedrijven die dat allemaal voor elkaar hebben noemen we een Holistic Digital Enterprise. In deze whitepaper wordt besproken welke strategische uitdagingen aan deze transitie ten grondslag liggen en hoe die uitdagingen te overwinnen zijn.