Storno podmínky

Storno podmínky společnosti Siemens Digital Industries Software

Společnost Siemens Digital Industries Software si vyhrazuje právo přeplánovat nebo zrušit jakékoliv naplánované docházkové školení do 10 pracovních dní (nebo do 5 dní u online školení LIVE!). Registrovaní účastníci se pak mohou zapsat do dalšího volného školení nebo zrušit registraci. V případě stornování školení společností Siemens Digital Industries Software bude účastníkům vrácena celá platba za zrušené školení. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Siemens Digital Industries Software nebude v žádném případě nést odpovědnost za žádné náklady, včetně ztráty letenek nebo jiných nákladů na dopravu, hotelových nákladů nebo jiných škod, které klient může utrpět v případě, že společnost Siemens Digital Industries Software zruší nebo přeplánuje školení.

Z důvodu maximální efektivity našich školení omezuje společnost Siemens Digital Industries Software počet účastníků školení.

Méně Více

Stornování registrovaným studentem

Registrovaní účastníci pro určité školení mohou telefonicky nebo písemně přeplánovat nebo zrušit rezervaci bez postihu až do 10 pracovních dnů před plánovaným začátkem školení. Záměny účastníků (za náhradníky) mohou být provedeny kdykoliv - informujte nás prosím o změnách před datem zahájení školení.

Účastníkům, kteří zruší potvrzenou přihlášku méně než 10 pracovních dnů před školením a nepřihlásí za sebe náhradníka, bude účtován poplatek ve výši 30 % ceny (ceník). Pokud u školení označených jako „Garantované“ student odstoupí z garantovaného školení méně než 10 dní před datem začátku školení, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny.

Účastníkům, kteří zruší potvrzenou přihlášku méně než 5 pracovních dnů před datem zahájení školení a nepřihlásí za sebe náhradníka, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny (ceník). Účastníkům, kteří se bez oznámení nedostaví na školení v plánovaném termínu, bude účtován poplatek ve výši 100 % ceny (ceník).

Méně Více

Zásady stornování školení ze strany klienta

Při stornování nebo změně data školení ze strany klienta méně než 10 pracovních dnů před plánovaným datem začátku školení bude účtován poplatek ve výši 100 % ceny.

Méně Více

Garantovaná školení

Ve společnosti Siemens Digital Industries Software chápeme, že přihláška na školení je významný závazek a zrušení nebo odložení plánovaného školení z důvodu nízké účasti studentů může být velmi nepříjemné. Protože je naší nejvyšší prioritou spokojenost zákazníků, zavázali jsme se, že garantovaná školení nebudou zrušena ani v případě, že se na ně přihlásí malý počet studentů.

Díky naší nové garanci mohou studenti a společnosti ušetřit na cestovních nákladech při rezervaci předem a vyhnout se poplatkům za stornování cesty z důvodu zrušení školení. Společnosti budou také moci efektivněji plánovat školení a lépe zvládat průběh projektů.

Důležité informace:

  • Společnost Siemens Digital Industries Software nabízí v plánu školících středisek některá školení označená jako „Garantovaná“. Všechna tato garantovaná školení se uskuteční bez ohledu na počet přihlášených studentů.
  • Tato garance se nevztahuje na stornování školení z důvodu nepředvídatelných okolností, kdy je jeho uspořádání nevhodné, nepraktické, nezákonné nebo nemožné. Jestliže je společnost Siemens Digital Industries Software nucena změnit rozvrh školení, přeplánuje školení tak, aby se uskutečnilo v přiměřeně dohledné době.
  • Pokud student odstoupí z garantovaného školení méně než 10 dní před datem začátku školení, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny. Záměna účastníka školení za náhradníky je povolena (bez poplatku) až do prvního dne naplánovaného školení.
  • Pokud nebudou na školení registrování žádní studenti, společnost Siemens Digital Industries Software si vyhrazuje právo odstranit školení ze seznamu „Garantovaných“ školení do 10 pracovních dnů od data zahájení školení.
Méně Více