Urychlete vývoj letadel díky integrovanému procesu vývoje leteckých konstrukcí.

Záznam webináře

Podívejte se, jak výrobci letadel díky integrovanému procesu vývoje leteckých konstrukcí dosahují vyšší produktivity a přitom dodržují předepsané náklady.

Letecké společnosti se často potýkají s výrazným zpožděním, kvůli kterým své náklady překračují až o 50 %.   Tato zpoždění neznamenají jen miliony dolarů nákladů navíc, ale také smluvní pokuty ve výši miliard dolarů. Protože se 60 % všech prostředků vynakládá jen na vývoj leteckých konstrukcí samotných, jakékoliv zlepšení tohoto procesu bude mít značný vliv na celkové výsledky.

V tomto webináři se dozvíte, jak díky integrovanému procesu vývoje leteckých konstrukcí můžete dosáhnout až o 30 % vyšší produktivity a urychlit související inženýrské procesy. 

Naučíte se:

  • kompletní nastavení integrovaného procesu – od CAD, přes generování zátěže, generování FEM, simulaci FE, výpočet koeficientů bezpečnosti, až po certifikační zprávu.
  • výhody plynoucí z integrace výpočtu koeficientů bezpečnosti do prostředí FE.
  • jak se přizpůsobit procesům a metodám zákazníka.

Tento webinář probíhá v angličtině.