Přejít k obsahu

Simulace a virtuální zprovoznění pro míchání a plnění

Webinář na vyžádání

Podívejte se, jak vám mohou simulační řešení Simcenter a virtuální zprovoznění pomoci určit optimální velikost vybavení a zefektivnit přípravu dle receptu.

Úspěch v oblasti obalového průmyslu je ovlivněn spotřebitely a různými potřebami trhu. Výroba výrobků musí držet krok se stále se měnící poptávkou, což vytváří tlak na flexibilitu výrobního systému a vysokou efektivitu provozu. Na příkladu jednotky pro míchání a plnění se naučíte, jak vám mohou simulace a virtuální zprovoznění pomoci určit optimální velikost vybavení a zefektivnit přípravu dle receptu. 

Během tohoto webináře předvede Alvaro Canizares, manažer řešení ve společnosti Siemens, přidanou hodnotu tvořenou kombinací řešení se simulačními a automatizačními nástroji, které výrobcům vybavení usnadňují vývoj vybavení, snižují počet neúspěšných pokusů a zlepšují kvalitu koncových výrobků. K návrhu, analýze a určení velikosti vybavení ze systémového úhlu pohledu se využívá Simcenter Amesim. K provedení parametrické studie a optimalizaci specifických součástí vybavení se používá Simcenter HEEDS společně s nástrojem Simcenter STAR-CCM+. Pomocí výsledného digitálního dvojčete může inženýr automatizace zkusit virtuální zprovoznění a vyzkoušet tak a optimalizovat PLC kód díky propojení se simulačním modelem nástroje Simcenter Amesim pomocí propojení automatizace s PLC. 

Více o Alvarovi:Alvaro vystudoval strojírenství ve Španělsku a automatizaci v Německu. Na ředitelství společnosti Siemens Digital Factory začal působit před 2 lety a od té doby pracuje v mezinárodním týmu zaměřeném na automatizaci továren, kde se věnuje virtuálnímu zprovoznění. Jedním z těchto témat je propojení nástroje Simcenter Amesim s portfoliem pro automatizaci a kromě toho vede projekt ukázky míchaní a plnění.