Přejít k obsahu

Návrh pokročilých sítí pro elektrická a autonomní vozidla

Záznam webináře | 26 minut

Nástroje pro návrh sítí umožňují rychlou implementaci a zaručují dodání

Nástroje pro návrh sítí vozidel umožňují rychlou implementaci a zaručují dodání

Architektura E/E vozidla obsahuje distribuované funkce v celé jeho navržené topologii. Po definování systémových funkcí je nutné tyto funkce distribuovat po celém vozidle. Funkce systému musí v každém vozidle komunikovat v různých sítích. Tento webinář se zaměří na harmonizaci a validaci návrhu funkčního systému složeného z různých sítí a na optimalizaci využívání prostředků.

Klíčové body návrhu sítí pro automobily

  • Jak implementovat sítě pro moderní automobily
  • Hodnota analýzy časování při validaci návrhů sítí
  • Jak automatizace pomáhá dodržovat rozvrhy, snižovat náklady a zvyšovat kvalitu

Cílová skupina návrhu pokročilých sítí pro automobily

  • Vedoucí oddělení inženýringu
  • Systémoví architekti
  • Inženýři