Modelování turbulencí a jeho použití v námořním průmyslu

Záznam webináře

Podívejte se, jak při modelování turbulencí u námořních simulací využívat osvědčené postupy.

Modelování turbulencí je základním prvkem všech simulací výpočetní dynamiky tekutin (CFD) praktických průmyslových problémů. Výběr toho nejvhodnějšího modelu však není snadný úkol.

V tomto webináři se podíváme na:

  • řadu zásadních aspektů modelování turbulencí a to, jak ovlivňují řešení.
  • rozdíl mezi statistickými simulacemi (v podstatě RANS modely) a simulacemi řešícími měřítko (LES, DES). 
  • nejdůležitější aspekty zpracování stěn - s drsností i bez - a základní prvky přechodových modelů.

Vliv modelů turbulence bude popsán na několika příkladech, včetně typických případů (tok v kanálu, hraniční vrstvy) a případech spojených přímo s námořním průmyslem.