Lepší a rychlejší přehled o NVH vozidla díky nejnovějším metodám analýzy přenosových tras

Záznam webináře

Podívejte se za hranice tradičních metod analýzy přenosových tras použitím metody založené na časové doméně, namáhání, komponentách, blokovaných silách a TPA založené na modelu.

Analýza přenosových tras
Podívejte se za hranice tradičních Poznejte nejnovější metody analýzy přenosových tras použitím metody založené na časové doméně, namáhání, komponentách, blokovaných silách a TPA založené na modelu.

Přestože tradiční přístupy k analýze přenosových tras (TPA) jsou i dnes platné a široce využívané, stále více se uplatňují i zcela nové metody. V rámci tohoto webináře se zaměřujeme na nejnovější metody analýzy TPA přinášející lepší a rychlejší přehled o hluku a vibracích vozidla (NVH). Na praktických příkladech jsou demonstrovány různé metody analýzy TPA pracující s tuhostí, inverzními maticemi a OPAX, namáháním, časovou doménou, TPA založenou na modelu a komponentě.

  • Podívejte se na různé metody analýzy přenosových tras a jejich použití.
  • Snižte hluk od vozovky a zlepšete komfort díky senzorům namáhání.
  • Prozkoumejte přechodné vlivy pomocí TPA založené na času nebo modelu.
  • Předvídejte chování NVH zdrojových komponent ještě před integrací díky TPA založené na komponentě.