Přejít k obsahu

Lepší a rychlejší přehled o NVH vozidla díky nejnovějším metodám analýzy dráhy přenosu

On-Demand Webinar

Více než tradiční použití TPA

I když jsou tradiční přístupy k analýze dráhy přenosu (TPA) stále relevantní a používané, vznikají i nové metody. V rámci tohoto webináře se zaměřujeme na nejnovější TPA přístupy umožňující získat lepší a rychlejší přehled o hluku, vibracích a drsnosti vozidla (NVH). Na praktických příkladech jsou demonstrovány různé techniky, například tuhost ukotvení, inverzní matice a OPAX, TPA založené na namáhání, časové doméně, modelu a komponentách.

  • Získejte přehled o různých metodách TPA a jejich použití.
  • Zlepšete hluk od vozovky a komfort díky snímačům namáhání.
  • Prozkoumejte přechodné vlivy pomocí TPA v časové doméně nebo podle modelu
  • Předpovídejte chování NVH zdrojových komponent ještě před integrací díky komponentnímu TPA.