Přejít k obsahu

Návrh trakčního motoru pomocí integrovaných simulací – část 1

Záznam webináře | 51 minut

Splňte i nejpřísnější požadavky na efektivní trakční motory

Zvýšený zájem o elektrifikaci vozidel s sebou přinesl řadu problémů v automobilovém odvětví a oblasti přepravy. Konstruktéři trakčních motorů se nyní potýkají s přísnými požadavky na optimalizaci výkonnosti vozidel.

Zapojení více fyzikálních oborů souvisejících s e-motory pomáhá konstruktérům zlepšit výkonnost vozidel a současně identifikuje možné úspory a zlepšení: vyšší výkon, větší rozsah rychlosti a nižší podíl využití vzácných kovů.

Během tohoto webináře předvedou odborníci návrh trakčních motorů splňujících nejpřísnější kritéria a využijí při tom výhody vysoce propojené 1D, 2D, 2,5D a 3D víceoborových fyzikálních simulací.

Probíraná témata:

  • Vyhodnocení architektury pohonů a získání výkonnostní obálky trakčních motorů
  • Rychlé škálování motorů pomocí analytických metod
  • Výpočty využívající analýzu metodou konečných prvků v oblasti nízkofrekvenčních elektromagnetických jevů

Tanvir Rahman

Produktový manažer, elektrické stroje, Siemens Digital Industries Software

Markus Anders

Aplikační inženýr, Siemens Digital Industries Software