Efektivní řízení kvality

Záznam webináře | 57 minut

Řízení kvality výrobků a procesů ve firmě

Teamcenter

Víte, jak vyrábět bez zmetků a eliminovat tím finanční a časové ztráty? Chcete snížit produktové a provozní náklady a být lepší než konkurence? Rádi byste měli kvalitu procesů a produktů pod kontrolou napříč vaší společností?

Pak potřebujete řešení Teamcenter Řízení kvality, modul zajišťující:

  • Efektivní kontrolu celkové kvality plánovacích fází.
  • Jednotný systém pro APQP (Advanced Product Quality Planning).
  • Identifikaci, analýzu a sdílení kritických dat o kvalitě produktu a celém procesu napříč podnikem.
  • Zkrácení času potřebného pro řešení problémů napříč celým procesem a životním cyklem produktu.
  • Zavedení efektivního procesu kontroly kvality v celém podniku.
  • Multioborové analýzy rizik (FMEA, DFMEA, PFMEA a jiné).
  • Analýzu rizik a definice opravných opatření a změnových požadavků.
  • Kompletní dohledatelnost všech kroků a aktivit.