Systémové simulace pro letectví a obranu

Záznam webináře

Tento 60 minut dlouhý webinář pořádaný skupinou SAE zkoumá, jak se aplikace Simcenter Amesim™, která je součástí portfolia produktů Simcenter pro prediktivní inženýrské analýzy, používá v letectví a obraně kvůli svým rozsáhlým knihovnám pro simulace. Aplikace Simcenter Amesim™ je zde podrobně představena s důrazem na využití v letectví a obraně. Je předvedena integrovaná sada knihoven a jsou demonstrovány příklady z tepelných, hydraulických, palivových a elektrických systémů a funkcí pro řízení leteckých pohonných systémů. Součástí webináře je ukázka kompletního systému letadla zahrnujícího všechny inženýrské obory. Příklady se zaměřují na parametrické studie, optimalizaci a návrhové varianty, které jsou základem při rozhodování v rané fázi návrhového procesu.

Webinář obsahuje technickou prezentaci, živou demonstraci přímo v softwaru a blok pro otázky a odpovědi.

Přednášející

  - Michael Herbstreit, technický pracovník, The Boeing Company
  - Patrick O’Heron, manažer portfolia Simcenter, Siemens PLM

Klíčové body

  - Analýza leteckého systému pro správu paliva v průběhu celého letu
  - Dosažení ideálního kompromisu v elektrickém pohonu
  - Studie vlastností celého systému ECS
  - Vyhodnocení neuskutečněného vzletu z hlediska spotřeby energie