Přejít k obsahu

Vesmírné CAE a hardwarové kvalifikace

Záznam webináře | 48 minut

Průzkum technologií digitálních dvojčat pro efektivní stavbu a testování kosmických lodí

Stavba a testování kosmických lodí
Stavba a testování kosmických lodí

Kosmické lodě, satelity a vesmírné sondy jsou často vyrobeny jen v nízkých počtech, takže jejich konečné verze jsou vlastně na úrovni prototypů. Aby byl zajištěn jejich bezproblémový provoz, podléhají důkladnému environmentálnímu testování. Jedná se o dost nebezpečnou záležitost.

Pokud je satelit pevnostně navržen tak, aby vydržel zatížení při zážehu, je důležité, aby jej kvalifikační testy (ať už jde o pyrotechnický šok, test vibrací nebo akustiky) netestovaly nad stanovené specifikace a meze. Nadměrné testování může způsobit, že důležité komponenty selžou a při zážehu tak může dojít k explozi. Z tohoto důvodu je naprosto zásadní, aby bylo testování plně pod kontrolou.

V tomto webináři o stavbě a testování kosmických lodí a satelitů budou probrána následující témata:

  • Provádění vibračních, šokových a akustických testů satelitů
  • Pochopení pevnostní dynamiky kosmické lodě a realizace modálních testů
  • Virtuální a fyzické testování odolnosti při zážehu
  • Přesné predikce přenosových drah mikrovibrací
  • Spojení přípravy virtuálních testů a minimalizace rizik

Prezentuje:

Mostapha Choukri

Vedoucí oddělení podnikových strategií, Siemens Digital Industries Software