Základy kvality zvuku

Záznam webináře | 33 minut

Kvalita zvuku je při návrhu a vývoji výrobku důležitým aspektem. Připojte se k tomuto webináři a podívejte se, jak lidský sluch vnímá kvalitu zvuku.

Metriky a vyhodnocení kvality zvuku
Metriky a vyhodnocení kvality zvuku

Díky kvalitě zvuku se mohou jednotlivé značky odlišit a může také výrazně ovlivnit preference zákazníků při výběru výrobku. Vezměme například auta: i když mají být hlavně rychlá a úsporná, může jejich zvuk často ovlivnit rozhodnutí kupujícího. Totéž platí pro celou řadu výrobků, obzvláště u spotřebního zboží.

Problém je, že vnímaná kvalita zvuku je silně ovlivněna mechanismem fungování lidského sluchu. Mechanismus lidského sluchového ústrojí se liší od nejběžnějšího zkušebního nástroje - mikrofonu. Mikrofon dokáže změřit úroveň akustického tlaku (SPL), ale nezohlední subjektivní preference lidského mozku. Zvukoví inženýři musí ke zlepšení zvukového chování výrobku použít postup, který tyto aspekty zahrnuje.

Pochopení toho, jak funguje lidský sluch, je prvním krokem k implementaci procesu vyhodnocení kvality zvuku. Proces vyhodnocení kvality zvuku obvykle začíná binaurálním akustickým měřením. Naměřená data se analyzují pomocí technik objektivního a subjektivního vyhodnocení. Díky tomu dokážete navrhnout úspěšný výrobek s rozeznatelným zvukem.

Probíraná témata:

  • Proč je měření kvality zvuku naprosto zásadní
  • Vliv lidského sluchového ústrojí na kvalitu zvuku
  • Jaký je rozdíl mezi prvotřídním mikrofonem a lidským uchem
  • Jak kvalitu zvuku ovlivňují různé smyslové jevy

User event | Registration now open!

Realize LIVE: Join the transformation

Realize LIVE 2022 – Registration Now Open!

Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.

Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.