Jak efektivně měřit akustický výkon podle normy ISO

Záznam webináře | 25 minut

Podívejte se, jak provádět testy akustického výkonu dle norem ISO 3744 a splnit tak evropské směrnice ohledně hluku.

Akustický výkon

Akustický výkon je hodnota celkového hluku generovaného stroji nebo nástroji. Hodnota akustického výkonu se používá při plnění předpisů a norem ISO. Hodnoty akustického výkonu umožňují také srovnávat různé stroje, ověřovat úpravy a provádět srovnávací testy.

Tento webinář je zaměřen na následující témata:

  • Techniky efektivního měření akustického výkonu
  • Jak normy ISO souvisí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/14/EC
  • Osvědčené postupy testování akustického výkonu dle normy ISO