Přejít k obsahu

Inovativní návrh palivových článků díky holistickému přístupu k simulacím

Záznam webináře | 52 minut

Řešení Simcenter pro predikci vlastností palivových článků a jejich komponent

Řešení Simcenter pro návrh palivových článků

Vodíkové palivové články jsou v dopravě jedním z nejslibnějších způsobů, jak snížit uhlíkovou stopu v životním prostředí. Jedním ze stálých cílů v tomto odvětví je zvyšování spolehlivosti a efektivity palivových článků a udržování nákladů na vývoj na rozumné úrovni.

Využití simulací v návrhovém cyklu umožňuje inženýrům během vývoje provádět virtuální testy inovativních řešení za různých provozních podmínek. Poté jsou vybrány nejlepší technické konfigurace, čímž se snižuje počet vyrobených prototypů a tím i náklady a délka vývojových a výzkumných projektů.

V tomto webináři se dozvíte, jak pomocí softwarového řešení Simcenter rychle modelovat palivový článek a jeho systém tak, aby bylo možné predikovat jeho vlastnosti, interakce mezi různými podsystémy a také vliv geometrií.

Probíraná témata:

  • Systémový přístup k simulacím pro předběžný návrh systému
  • Vestavěné elektrochemické a vícefázové modely pro podrobný návrh
  • Přesný náhradní model pro validaci a optimalizaci