Přejít k obsahu

Predikce výkonnosti a zlepšení návrhu spalování: jak společnost B&B-AGEMA využívá simulace k digitálnímu testování

Záznam webináře | 53 minut

Podívejte se, jak společnost B&B-AGEMA využívá CFD simulace při návrhu spalování

Predikce výkonnosti a lepší návrh spalování díky CFD

Návrh spalovacích zařízení využívá CFD simulace k získání lepšího přehledu o plamenech, směšování, teplotách a emisích. V tomto webináři společnost B&B-AGEMA popisuje výsledky z posledních simulací spalování. Poslechněte si, jak využívají CFD při návrhu spalování, optimalizaci sledovacích zařízení a k lepšímu pochopení spalování vodíku.

Poslechněte si, jak postup společnosti B&B-AGEMA umožňuje navrhovat lepší spalování ještě před fyzickým testováním.

Probíraná témata:

  • Podrobnosti o modelech spalování a turbulencí použitých v aplikaci Simcenter STAR-CCM+
  • Popis toho, jak společnost B&B-AGEMA využívá simulace ke zvýšení robustnosti sledovacího vybavení
  • Jak lze díky spojení sdruženého přenosu tepla, FE simulacím a predikcím dosáhnout lepšího pochopení výkonnosti spalování

Jens Dickhoff

Technický manažer, specializace na spalování, B&B-AGEMA

Dr. Nils Beckmann

Projektový inženýr, B&B-AGEMA