Přejít k obsahu

Jak systémové simulace pomáhají při návrhu lodí

Záznam webináře

Tento webinář popisuje, jak mohou digitální nástroje, například automatizace procesů, simulace a prohledávání prostoru návrhů změnit způsob, jakým jsou navrhovány lodě.

Náš software pro simulace metodou CFD nabízí rozsáhlou řadu nástrojů pro návrh lodí, které využívají námořních simulací a nabízejí nevídanou míru automatizace, soudržnosti dat a integrace.

Návrh moderních lodí je složitý a časově náročný proces. Během počáteční fáze tendru nemají výrobci dostatek času a potýkají se se složitým návrhem konstrukce trupu, který minimalizuje kapitálové výdaje (CAPEX), ale přitom splní požadavky zákazníka na provozní výdaje (OPEX) a požadavky spojené s certifikací.

Podívejte se, jak pomocí simulací mohou výrobci v námořním průmyslu urychlit vývoj a testování trupů plavidel a odeslat je včas do uzávěrky tendru v požadované kvalitě.

Jak přepracované procesy návrhů šetří náklady a čas při navrhování lodí

V tomto webináři uvidíte:

  • Proč je spirála návrhů u lodí neefektivní a jak tento přístup změnit
  • Jak navrhovat loď pomocí systémových simulací
  • Jaké jsou výhody propojených simulačních nástrojů pro námořní průmysl
  • Jak rychle vyhodnotit stovky návrhů trupů a zajistit dosažení cílových vlastností
  • Výsledky z případové studie na téma optimalizace OPEX a CAPEX pro zásobovací plavidlo

Správa dat a variant návrhů pomocí digitálních modelů lodí

Propojte týmy pracující v izolovaných skupinách a podpořte spolupráci. Hlavní model digitální lodi propojuje veškerá data v procesu návrhu. Tento hlavní model obsahuje veškerá CAD data (například obecné uspořádání, návrh konstrukce a námořní systémy). Simulace začínají importováním odpovídajících dat z hlavního modelu. Úpravy provedené v reakci na simulace lze předat zpět do hlavního modelu. Tento digitální model lodi obsahuje veškerá data související s plavidlem ve všech fázích procesu návrhu. Model je volně přístupný všem týmům, čímž se odstraňují překážky a neaktuálnost dat mezi odděleními.

Propojte software pro simulace metodou CFD a průzkum návrhů při vyhodnocování návrhů pravidel

Zastoupení softwaru pro simulace metodou CFD v námořním průmyslu neustále roste a jeho spojením se softwarem pro průzkum návrhů se analýzy posunout na novou úroveň. Inženýři se tak mohou místo příprav simulací plně věnovat analýzám návrhů. Stačí určit požadavky a omezení pro plavidla a software se postará o zbytek – provede simulace návrhů a vyhodnotí jejich hydrodynamickou účinnost. Díky tomu lze snadno najít návrhové koncepty, které vykazují požadované vlastnosti, a porovnávat jejich výhody a nevýhody z hlediska různých specifikací.

Další informace o našich řešeních pro námořní simulace

Naše řešení pro simulace a testování nabízí možnost prozkoumat téměř všechny aspekty návrhu lodi a uspokojit (nebo dokonce překročit) požadované návrhové normy. Naše portfolio inženýrských nástrojů kombinuje software pro simulace metodou CFD, systémové analýzy a konstrukční analýzy a společně s našimi týmy odborníků vám pomohou rychleji dosáhnout vašich cílů návrhů. Tato řešení mohou tvořit část systému pro správu životního cyklu digitální lodi, díky kterému získáte přehled nad výkonností plavidla.

Seznamte se s našimi odborníky a s návrhem lodí pomocí digitálních nástrojů

Dejan Radosavljevic je odborník na námořní simulace a testování ve společnosti Siemens Digital Software Industries. Spolupracuje se zákazníky z námořního průmyslu po celém světě a pomáhá jim začlenit simulace do procesů návrhů.

Realize LIVE Europe | November 3-4, 2020 | Virtual

Realize LIVE Europe, registration now open

Realize LIVE Europe 2020 -  Register now to join Realize LIVE virtually

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking, and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference.Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.