Přejít k obsahu

Návrh lodí řízený simulací

Webinář na vyžádání

Díky automatizaci procesů a inteligentnímu prohledávání prostoru návrhů můžete při návrhu lodí dosáhnout stanovených konstrukčních a provozních cílů

Návrh moderních lodí je složitý a časově náročný proces. Během počáteční fáze tendru není dostatek času na všechny potřebné operace. Návrh trupu, který při stavbě minimalizuje kapitálové výdaje (CAPEX), ale přitom splní požadavky zákazníka na provozní výdaje (OPEX) a požadavky spojené s certifikací, je velmi složitý úkol. 

Tento webinář ukazuje, jak může moderní automatizace procesů, simulace a prohledávání návrhů urychlit vývoj a testování návrhů trupu, které budou splňovat požadavky CAPEX i OPEX. Celý postup je demonstrován na lodi typu OSV vyvinuté společnosti Digitread.  Díky propojení CAD modelů s 3D CFD řešeními a řízení procesu pomocí softwaru pro průzkum návrhů mohou námořní architekti objevit lepší a efektivnější návrhy a zajistit tak splnění termínů a požadavků.