Přejít k obsahu

Simulace odolnosti těžkých strojů

Záznam webináře | 41 minut

Pomocí jednoduchých 3D simulací lze podle skutečného provozního zatížení předvídat životnost zařízení.

Simulace analýzy odolnosti těžkých strojů

Těžké stroje pracují v obtížných podmínkách, které musí všechny jejich komponenty spolehlivě vydržet. Při dosahování těchto požadavků čelí výrobci problému, jak navrhovat výkonnější zařízení, aniž by omezili jejich životnost. Analýza odolnosti využívající simulace umožňuje určit slabá místa návrhu a následně tato místa optimalizovat. V rámci zachování efektivity je nutné provádět analýzy při realistickém provozním zatížení.

V tomto webináři je popsán návrhu pevnostních komponent těžkých strojů. Popisuje pracovní postup od předzpracování pomocí simulací více těles pod skutečnou zátěží až po pokročilé studie odolnosti, vše v rámci jedné konstrukční platformy.

Probíraná témata:

  • Jak konstruktérům 3D simulace pomáhají při návrhu těžkých strojů
  • Simulace více těles umožňující přesnější vyhodnocení zatížení stroje
  • Vyhodnocení odolnosti v rámci spolehlivých předpovědí životnosti komponent