Vylepšete NVH elektrických a hybridních vozidel

Záznam webináře

Vylepšete NVH elektrických a hybridních vozidel

Analyzujte specifické chování NVH u elektrických a hybridních vozidel.
Analyzujte specifické chování NVH u elektrických a hybridních vozidel.

Na rozdíl od spalovacích motorů převažují u elektrických vozidel jiné zdroje hluku, zejména při nižších rychlostech a frekvencích. Navíc nové sekundární zdroje, jako je chladicí systém baterie nebo převodovky, činí spektrum hluku složitějším.

Probíraná témata:
• Spektrum hluku u elektrických a hybridních vozidel
• Analýza problémů souvisejících s hlukem – zdroj, přenos a přijímač
• Nové měřicí nástroje a technologie