Získejte výhody strategie vývoje založené na modelu pro zvýšení výkonu baterií

Záznam webináře

Od elektrody k systému, podívejte se, jak společnost Saft vyvíjí inovativní bateriové články s vysokoenergetickou anodou

Média i vlády prosazují „elektrifikaci“, tlačí na velké hráče v průmyslu a jim nezbývá než reagovat, aby zůstali ve hře. Vývoj výkonných baterií v tomto procesu hraje klíčovou roli. Výkon, hustota energie, bezpečnost, životnost, cena -- každý z těchto parametrů baterie může ovlivnit její úspěch na trhu.

Tato prezentace prokáže výhody zavedení vývojové strategie založené na modelu, které představuje použití simulací od vývoje elektrod až na úroveň celého systému a jak tyto simulace pomáhají technikům definovat požadavky na články / baterie, správně vybírat hardware a software, předvídat možné problémy s integrací součástí a určit výkon celého systému.

Philippe Desprez ze společnosti Saft popíše možnosti modelování baterií pomocí softwaru Simcenter Battery Design Studio, který nabízí virtuální predikci výkonnosti baterie a ověření výběru technologie. 

Budou probrána tato témata:

• Možnosti simulací v Simcenteru při návrhu baterií
• Modelování baterií, optimalizace návrhu a vliv technologie na výkon systému
• Multi-fyzikální modelování interakcí v systému: elektrochemické procesy, přenos tepla, ovládání atd.

Philippe Desprez

Odborník na simulace programu polovodičových baterií, Saft

Dr. Philippe Desprez je ve společnosti Saft klíčovou osobou pro oblast vývoje baterií a elektrochemie. Od svého nástupu do společnosti Saft v roce 1997 se podílí na využití CAE systémů a jejich řešení založených na modelu od návrhu článků až po návrh a řízení baterií. Díky tomu začal vývoj velkého Li-ion článku a celého portfolia baterií využívaných pro ukládání energie i elektromobily. Dr. Philippe má doktorát z chemie na Nancy Institute.

User event | Registration now open!

Realize LIVE: Join the transformation

Realize LIVE 2022 – Registration Now Open!

Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.

Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.