Přejít k obsahu

Snižování hluku HVAC: Zmírňování akustického šíření vibrací

Záznam webináře | 48 minut

Efektivní snižování hluku HVAC prostřednictvím simulací

Snižování hluku HVAC pomocí simulací

Systém HVAC (větrání a klimatizace) obsahuje různé mechanické (kompresor, dmychadlo, motory) a proudové zdroje hluku. Pro snížení hluku HVAC je nutné modelovat jednotlivé akustické dráhy, odhadnout úrovně hluku a vytvořit efektivní strategie pro jeho potlačení.

Snižování hluku HVAC pomocí testovacích prototypů je nákladné a časově náročné. Dosažení rovnováhy mezi spotřebou energie a mírou hluku je obzvláště náročné. V tomto webináři si ukážeme, jak lze pomocí simulací předikovat hluk způsobený prouděním bez potřeby nákladných prototypů.

Webinář o snižování hluku HVAC je určen všem výrobcům a dodavatelům HVAC, kteří potřebují problémy s hlukem předvídat již v raných fázích návrhového cyklu.

Probíraná témata:

  • Predikce vibroakustických zdrojů a jejich přenosových drah
  • Vyhodnocení vnitřních aerodynamických jevů souvisejících s komponentami potrubí HVAC
  • Analýza vlivu aerodynamického tlaku na vznik hluku