Přejít k obsahu

6 způsobů snížení rizik v odvětví letectví a obrany

Záznam webináře | 53 minut

Jak snížit rizika pomocí digitálních dvojčat elektrických systémů

6 způsobů snížení rizik programů leteckého a vojenského průmyslu

Problémy s elektrickými systémy již narušily program vývoje nejedné známé aplikace. Neustálá poptávka po lepší výkonnosti společně s trendem implementace více funkcí elektrických systémů komplikuje vývojové programy. Nová rizika unikátní pro platformy s množstvím elektrických zařízení je nutné zmírnit. Tato rizika zpomalují chod programů, ohrožují pracovní místa a existenčně ohrožují podniky.

Snížení rizik programů pomocí digitálních dvojčat elektrických systémů

Tato prezentace popisuje, jak digitální dvojče platformy elektrického systému sníží rizika programu. Probírá výhody víceoborového digitálního vlákna a digitálních dvojčat v rámci celého životního cyklu výrobků. Dále popisuje roli, kterou automatizace a opakované použití hrají při snižování rizik implementace elektrických systémů. Nakonec se věnuje technikám validace s přímým přístupem k digitálním dvojčatům elektrického systému, pomocí nichž je možné snížit rizika při integraci a dodržování předpisů.

Výhody snižování rizik programu

Ti, kteří si tento postup osvojí, získají výhody v oblasti produktivity a to ve všech elektrických oborech. Dále obvykle dojde ke snížení nákladů na kvalitu, čímž výrobci získají funkční a normy splňující výrobek za méně iterací. U mnoha z nich se také snížila míra nutných inženýrských změn (ECO). Tyto výhody však závisí na schopnosti odstranit rizika z výrobních programů a dosáhnout požadovaného cíle.

Klíčové poznatky o snížení rizik programů

  • Jak digitální vlákno elektrického systému snižuje míru nutných inženýrských změn (ECO)
  • Zlepšení kvality a udržitelnosti pomocí dat návrhu
  • Neustálé analýzy vývoje ke snížení rizika při integraci

Cílová skupina snížení rizik programu

  • Procesy CTO
  • Správa inženýringu
  • Správa programu
 

Anthony Nicoli

Generální ředitel pro letecký a vojenský průmysl, Siemens Digital Industries Software