IoT řešení, která pomáhají výrobcům

Záznam webináře | 60 minut

Průmyslový IoT

IoT pomáhá řešit problémy výrobců
IoT pomáhá řešit problémy výrobců

Málokterá technologická oblast přináší takové možnosti rozvoje a využití do budoucna jako je Internet věcí (IoT). Seznamte se s řešením Siemens, které pomůže jednoduše a bezpečně sbírat provozní data z výrobních zařízení, systémů a senzorů za účelem zvýšení transparentnosti a efektivity výroby. Sbíraná data jsou nejen klíčem ke zvyšování efektivity výroby a údržby výrobních strojů, ale také základem pro zlepšení v oblastech jako jsou vnitropodniková logistika, řízení kvality, trasovatelnost výroby či energetická efektivita.

Důležitou oblastí je predikce poruch strojů a mimořádných servisních úkonů. Prediktivní údržba, dokáže firmám ušetřit obrovské množství financí a provozních problémů. A to nejen provozovatelům strojů, ale i jejich výrobcům či servisním organizacím. Otevírají se zde cesty k novým obchodním modelům v oblasti záručního i pozáručního servisu.

Registrujte se a podívejte se na záznam webináře. Věnujeme se těmto tématům:

  • Co je to IoT, jaké jsou přínosy a jak funguje?
  • Jaké jsou typické problémy, které může IoT pomoci řešit?
  • Jak eliminovat nákladné prostoje a snížit tak možné ztráty.
  • Jak rychle iterovat návrhy a implementovat změny.
  • Příklady nových obchodních modelů (stroj jako služba).
  • Konkrétní příklady využití IoT v praxi.