Přejít k obsahu

Integrované plánování a provádění programů v leteckém a vojenském průmyslu

Záznam webináře | 37 minut

Dosáhněte u programů splnění očekávaných nákladů, plánů a technických požadavků

Digitalizace přispívá k bezchybnosti provádění programů

Společnosti v leteckém a vojenském průmyslu chtějí zlepšit plánování a provádění plánů tak, aby dokázaly dávat přesnější nabídky, snížit náklady na jejich tvorbu a lépe řídit náklady a časové plánování programů. Zlepšení výkonnosti v rámci programů má přímý vliv na pravděpodobnost získání nových zakázek a dodržování postupů vede ke snížení množství programů, jejichž náklady se během provádění zvýšily.

Tento webinář popisuje systémový přístup k plánování a realizaci programů díky integraci nákladů, rozvrhů a technických požadavků do systému pro správu plně plánovaných programů s dostatkem zdrojů a financí.

V tomto webináři se dozvíte:

  • Jak efektivněji plánovat a provádět programy
  • Jak vytvářet a používat „společné WBS“ obsahující všechna data pro tvorbu programových nabídek na základě historických dat
  • Schopnost zcela integrovat náklady, plány a technické požadavky do jednoho pracovního balíčku
  • Jak získat plnou podporu integrace hlavního rozvržení, hlavního plánu, průběhu prací, správy získaných hodnot, smluv a jejich změn, plánování zdrojů a úplného přehledu a zpráv o programu
Dale Tutt

Dale Tutt

Viceprezident divize Aerospace and Defense Industry, Siemens Digital Industries Software

Dale je zodpovědný za definování celkové strategie divize Aerospace and Defense Industry, řídí požadavky na softwarové produkty a řešení a určuje směr, kterým se mají ubírat řešení určená pro zákazníky v leteckém a vojenském průmyslu.