Přejít k obsahu

Společnost Mercury Marine optimalizuje své procesy správy životního cyklu výrobků a dosahuje vyšších zisků

Záznam webináře

PLM procesy urychlují cyklus změn o 50 % a zefektivňují spolupráci v celém dodavatelském řetězci!

Společnost Mercury Marine používá Teamcenter k optimalizaci vývojových procesů.

Využijte jedinečnou příležitost a podívejte se, jak si společnost Mercury Marine udržuje pozici lídra na trhu tím, že centralizuje všechny osoby a procesy zapojené do vývoje výrobků. Se zvyšující se složitostí výrobků začala společnost Mercury Marine využívat Teamcenter, jedinečný software pro správu životního cyklu výrobků (PLM), díky kterému urychlila změnová řízení, snížila náklady a zefektivnila procesy.

Podívejte se, jak se společnosti Mercury Marine díky nasazení Teamcenteru podařilo zkrátit změnová řízení a zefektivnit procesy v celém podniku.