Přejít k obsahu

Řešení problémů v ropném a plynárenském průmyslu: Minimalizace nákladů pomocí prediktivních inženýrských analýz

Záznam webináře | 46 minut

Prediktivní inženýrské analýzy pro ropný a plynárenský průmysl

Prediktivní inženýrské analýzy pro ropný a plynárenský průmysl
Prediktivní inženýrské analýzy pro ropný a plynárenský průmysl

V časech rychlých změn a nejistoty v ropném a plynárenském průmyslu jsou úspory nákladů pro zabezpečení a udržitelnost podniků klíčové. Průmysl navíc znovu prochází transformací.

Na tomto webináři se dozvíte, jak prediktivní inženýrská analýza kombinuje inženýrské simulace, automatizaci pracovních postupů a inteligentní optimalizaci a přináší tak značné obchodní výhody:

  • Sledovaný návrh řízený simulacemi urychlil návrh strojů až o 80 % díky integrovaným, inteligentním a automatizovaným prediktivním simulacím
  • Průzkum stovek návrhových možností a provozních podmínek pomocí fyzikální predikce přináší značné úspory při rozhodování
  • Virtuální testování a uvádění do provozu přináší značné úspory a důvěru v provozní vlastnosti
  • Provozní úspory v řádu miliónů dolarů mohou přinést poznatky ze statistických dat, díky kterým lze například předejít neplánovaným odstávkám

Ať už se zaměřujete na vývoj výrobků, návrh systémů, realizaci projektů nebo provoz, ať už jste specialista na simulace, produktový nebo systémový inženýr, technický manažer nebo vedoucí pracovník digitalizace, v tomto webináři získáte cenný přehled o cestě za digitalizací, která transformuje veškeré inženýrské procesy.

Probíraná témata:

  • Jak maximálně snížit náklady díky prediktivním inženýrským analýzám
  • Případové studie společností, kterým se podařilo dosáhnout značných úspor
  • Jak výrobcům pomáhají technologie, licence, specializovaná podpora a služby společnosti Siemens

Přednášející:

Maged Ismail

Vedoucí oddělení vývoje, simulací a testování, Siemens Digital Industries Software

Dr. Matt Straw

Konzultant v oblasti energetiky, Norton Straw