Správa požadavků ALM demonstrovaná ve scénáři s čipy pro města budoucnosti

Záznam webináře | 23 minut

Demonstrace možností správy požadavků řešení Polarion ALM

Nástroje pro inženýrskou spolupráci

Řešení Polarion je vytvořeno tak, aby zvládalo více než jen tradiční správu životního cyklu aplikací (ALM) a slouží jako řešení pro požadavky a ověřování. Na začátku dodavatelského řetězce jsou výrobci polovodičů a elektroniky, kteří navrhují a vyrábějí čipy a další součástky, jež najdeme téměř všude, a to ať už se jedná o automobily, zdravotnická zařízení, letadla, průmyslová zařízení nebo spotřební výrobky. Tito výrobci mohou využívat tradiční řešení ALM k rychlejšímu vytváření a ověřování dokumentace s požadavky.

Podívejte se na náš webinář a zjistěte více o komplexním dodavatelském řetězci čipů pro města budoucnosti a správě požadavků pomocí řešení Polarion ALM.

Efektivní spolupráce při navrhování výrobků umožňuje týmům provádět dřívější ověřování a validaci

Pokud budou mít výrobci elektroniky možnost dříve ověřovat a validovat návrh a vývoj výrobků, vyhnou se zvýšeným nákladům při jejich zdokonalování a přepracovávání. Nabízí se tedy otázka, jak mohou výrobci přesunout ověřování a validace do dřívějších fází procesu návrhu. Při souběžném navrhování výrobku může spolupráce mezi obory probíhat v kterékoli fázi. Všechny zúčastněné strany mají přístup k nejnovějším datům a dokumentaci s požadavky, návrhu, ověřování, změnám a verzím.

Podívejte se na náš webinář a zjistěte, jak se týmům daří dosáhnout úspěchu:

  • Integrovaný systém propojující požadavky s výrobou zrychluje jednotlivé úkony
  • Jednotné a plánované požadavky a pracovní postupy snižují počet úkolů, které nepřinášejí přidanou hodnotu
  • Opakované používání šablon a sbírek požadavků a testování zrychluje jednotlivé úkony

Opakované použití dat a bezproblémová spolupráce na jediném dokumentu s požadavky

Jednotlivé týmy mohou soudržně pracovat na jediném dokumentu s požadavky a bez problémů opakovaně používat data. Možností, jak opětovně využít dřívější práci, je téměř nekonečně mnoho, a to ať už se jedná o projekty, dokumenty, jednotlivé odstavce, požadavky nebo kód. Pokud členové týmu mohou opětovně využít dřívější práci, snižuje se objem jejich práce a ušetří se čas i peníze.

Nabídka zvýšení hodnoty pomocí sledovatelnosti požadavků čipů pro města budoucnosti

Sledovatelnost požadavků je k dispozici od výroby integrovaných obvodů (IC) a systémů s čipy (SoC) přes proces montáže elektroniky až po její konečné použití. Toto řešení umožňuje spravovat shodu s bezpečnostními normami a standardy od jednotlivých součástí až po celé systémy v oblasti letectví (DO-178, DO-254), automobilového průmyslu (ISO 26262, A-Spice) a zdravotnických zařízení (FDA).

Vytváření pracovních postupů pro efektivní správu variant výrobků

Při zkoumání úsilí, které efektivní správa variant výrobků vyžaduje, musíme vzít v úvahu jednotlivé kombinace variant, týmy a také procesy. Obchodní jednotky se mohou lišit v rámci odvětví, výrobků a variant a výsledkem je nespočet variací a odchylek. Další vrstvu složitosti představují různé týmy nebo obory, které na vývoji výrobků podílejí. Řešení Polarion společnostem umožňuje spravovat a sledovat požadavky napříč všemi fázemi vývoje, týmy a variantami.

User event | Registration now open!

Realize LIVE: Join the transformation

Realize LIVE 2022 – Registration Now Open!

Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.

Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.