Změnové řízení

Záznam webináře | 38 minut

Změnové řízení (Change Management) v řízení životního cyklu výrobku (PLM) zajišťuje propojení všech dat souvisejících se změnou a možnost pomocí workflow procesů podstoupit změnu napříč celým podnikem a příslušnými pracovníky.

Změna v různých fázích vývoje a výroby je každodenním jevem ve většině průmyslových odvětvích. A tudíž správně zavedené změnové řízení hraje majoritní roli ve schopnosti výrobce pružně a rychle reagovat na zákaznické požadavky, ale také na změny vzniklé úpravami, vylepšeními nebo odstraňováním nedostatků. Účinným nástrojem je Change management (Změnové řízení) integrovaný do Teamcenter systému, zajišťující celý proces od identifikace změny, přes její schválení až samotné provedení. A to vše rychle, přesně a účinně.

Problémy uživatelů

  • Zdlouhavý papírový oběh dokumentů a výkresů po firmě.
  • Problém udržet správné informace a aktuální platné výkresy což vede k vyšší chybovosti.
  • Časově náročné a složité posuzování dopadu změn.
  • Chyby vedoucí k výrazným časovým a finančním ztrátám.

Hodnota pro vás

  • Zkrácení času vývoje a výroby díky přesnému a včasnému odhalení problémů a jejich rychlému a přesnému řešení.
  • Kvalifikované a přesné rozhodování při posuzování dopadu změn v souvislostech a potřebné komplexitě.
  • Snížení vícenákladů a nekvalitních výrobků díky propojení změnového řízení od konstrukce, technologie až do výroby, řešení změn už v počáteční fázi jejich vzniku a nikoliv až v rozběhnuté výrobě.
  • Rychlé a přesné zavedení změn přináší větší konkurenceschopnost, flexibilitu a spokojenost zákazníků.

User event | Registration now open!

Realize LIVE: Join the transformation

Realize LIVE 2022 – Registration Now Open!

Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.

Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.