Přejít k obsahu

Správa kusovníků

Záznam webináře | 41 minut

Pokud známe strukturu výrobku je třeba mít přesně definovaný kusovník, který říká co který konstrukční uzel obsahuje.

Při vývoji inovativnějších výrobků a snaze udržet si konkurenceschopnost, se správa přesných definic výrobků včetně kusovníků stává čím dál složitější. Informace o výrobcích se neustále rozšiřují a prohlubují. Teamcenter vám pomůže zajistit úplné informace o výrobcích v celé organizaci.

Čemu se na webináři věnujeme:

  • Možnost spravy různých druhů kusovníků.
  • Tvorba kusovníků nezávisle na CAD.
  • Varianty a konfigurace výrobků.
  • Porovnávání kusovníků.
  • Zakázkový kusovník.

Benefity:

  • Kompletní a přesná definice kusovníků zajišťuje správnost dat.
  • Zvýšení kvality informací o produktu a snížení zmetkovitosti ve výrobě.
  • Zkrácení času vývoje a výroby.

Realize LIVE Europe | November 3-4, 2020 | Virtual

Realize LIVE Europe, registration now open

Realize LIVE Europe 2020 -  Register now to join Realize LIVE virtually

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking, and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference.Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.