Správa kusovníků

Záznam webináře | 41 minut

Pokud známe strukturu výrobku je třeba mít přesně definovaný kusovník, který říká co který konstrukční uzel obsahuje.

Při vývoji inovativnějších výrobků a snaze udržet si konkurenceschopnost, se správa přesných definic výrobků včetně kusovníků stává čím dál složitější. Informace o výrobcích se neustále rozšiřují a prohlubují. Teamcenter vám pomůže zajistit úplné informace o výrobcích v celé organizaci.

Čemu se na webináři věnujeme:

  • Možnost spravy různých druhů kusovníků.
  • Tvorba kusovníků nezávisle na CAD.
  • Varianty a konfigurace výrobků.
  • Porovnávání kusovníků.
  • Zakázkový kusovník.

Benefity:

  • Kompletní a přesná definice kusovníků zajišťuje správnost dat.
  • Zvýšení kvality informací o produktu a snížení zmetkovitosti ve výrobě.
  • Zkrácení času vývoje a výroby.